Ponad 34 mln zł na inwestycje w gminie Kościan

Na ostatniej sesji w tym roku Rada Gminy Kościan jednogłośnie przyjęła budżet na 2021 rok. Na inwestycje gmina przeznaczy ponad 34 mln zł, czyli prawie 31,5 proc. całego budżetu.

W planach inwestycyjnych na przyszły rok przewidziano m.in. przebudowę drogi z Widziszewa do Ponina. To ważna inwestycja z uwagi na rozwijające się w tym rejonie firmy.

To kolejny rok dużych wydatków inwestycyjnych w gminie Kościan, na które złożą się głównie inwestycje drogowe, sanitacyjne i wodociągowe. W budżecie na przyszły rok dochody gminy Kościan zaplanowano na kwotę 87,4 mln zł, a wydatki w wysokości blisko 109,2 mln zł. Deficyt w kwocie 21,7 mln zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu oraz w dużej mierze będzie korygowany rozstrzygnięciami przetargowymi planowanych inwestycji.

Przyszłoroczny plan finansowy gminy Kościan przewiduje realizację wielu istotnych zadań inwestycyjnych. Najważniejsze z nich to m.in.:
– budowa drogi Widziszewo – Ponin;
– budowa ulic na os. Reja w Nowym Luboszu;
– budowa drogi Darnowo – Spytkówki i ul. Polnej w Nowym Luboszu;
– dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach;
– budowa kanalizacji sanitarnej w Czarkowie;
– budowa tranzytu kanalizacyjnego z Nowego Dębca do Racotu;
– budowa tranzytu wodociągowego z Czarkowa do Ponina;
– budowa boiska piłkarskiego w Starych Oborzyskach;
– dokończenie przebudowy budynku remizy OSP Racot.

Planowane są ponadto remonty w przedszkolu w Starym Luboszu i szkole podstawowej w Racocie oraz doraźne na drogach gminnych.

Samorząd Gminy Kościan dofinansuje także inwestycję powiatu kościańskiego związaną z przebudową drogi Kokorzyn – Szczodrowo, a także budowę ścieżki rowerowej z Katarzynina do Choryni w ciągu drogi wojewódzkiej.