Ponad 18,5 mln zł na inwestycje w gminie Czempiń. Na co zostaną wydane pieniądze?

W 2021 roku gmina Czempiń przeznaczy na inwestycje ponad 18,5 mln zł. To aż 27 proc. ogólnych wydatków zaplanowanych na bieżący rok. W ramach tegorocznego budżetu zrealizowanych zostanie szereg ważnych i oczekiwanych zadań inwestycyjnych.

Ponad 18,5 mln zł na inwestycje w gminie Czempiń.

Za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu gminy na 2021 rok radni opowiedzieli się jednogłośnie podczas XXIX sesji Rady Miejskiej w Czempiniu, która odbyła się 29 grudnia 2020 r.

Łączna kwota dochodów gminy w 2021 roku wyniesie ponad 65 mln zł. Z tego prawie 52 mln zł to dochody bieżące gminy, czyli m.in. subwencje, opłaty i podatki, udział PIT i CIT oraz dotacje, a 13,5 mln zł wyniosą dochody majątkowe gminy. Wydatki budżetu Gminy Czempiń na 2021 rok oszacowano na kwotę 68,5 mln złotych, z czego ponad 18,5 miliona to wydatki inwestycyjne. O to najważniejsze z nich:

Rewitalizacja miasta Czempinia: 8 843 287 zł
Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie: 4 168 847 zł
Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie: 2 302 610 zł
Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej: 910 000 zł
Inwestycje w zakresie dróg: 615 071 zł
Przebudowa drogi powiatowej do Srocka Wielkiego (dotacja dla Powiatu Kościańskiego): 400 000 zł
Wykup gruntów na cele publiczne: 185 000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej do Gorzyczek: 182 258 zł
Dotacje do wymiany źródła ciepła oraz przydomowych oczyszczalni ścieków: 156 000 zł
Inwestycje w ramach funduszy sołeckich i budżetu obywatelskiego: 228 700 zł
Inwestycje w budynki i obiekty komunalne: 190 330 zł
Pozostałe, w tym wsparcie PSP, policji , rozbudowa oświetlenia, rezerwa: 405 000 zł