Polska 2050 chce większej  partycypacji społecznej w Kościanie

Członkowie Polski 2050 Szymona Hołowni zorganizowali w piątek konferencję prasową dotyczącą partycypacji społecznej. Spotkanie na Placu Wolności zorganizowano w związku ze złożonym wnioskiem na ręce burmistrza Kościana, przez Dawida Murka – przewodniczącego Polski 2050 w powiecie kościańskim.

Poza szefem struktur Polska 2050 w naszym powiecie w konferencji wzięli udział Barbara Oliwiecka, pełnomocniczka partii w okręgu kalisko-leszczyńskim oraz Jarosław Zielonka, radny Rady Miejskiej Leszna i członek porozumienia na rzecz otwartego samorządu.

W konferencji udział wzięli: pełnomocniczka partii Polska 2050 Szymona Hołowni w okręgu kalisko-leszczyńskim Barbara Oliwiecka, przewodniczący koła powiatowego Polska 2050 w powiecie kościańskim Dawid Murek oraz radny Rady Miejskiej Leszna Jarosław Zielonka.

Jeździmy po Polsce, rozmawiamy z ludźmi i widzimy, że to mieszkańcy poszczególnych gmin i miejscowości mają najlepsze pomysły i rozwiązania co i jak należy usprawnić. Niestety, spotykamy się także z tym, że głos mieszkańców nie zawsze jest słyszany. Bez względu na to, czy mówimy o władzy na szczeblu samorządowym, wojewódzkim czy krajowym, odnosimy czasami wrażenie, że niektórym włodarzom łatwiej byłoby rządzić i pracować bez mieszkańców. Ten obywatel jest potrzebny tylko w dniu wyborów. My chcemy natomiast angażować mieszkańców i przede wszystkim sprawić, żeby uwierzyli w swoją sprawczość. Do tego są potrzebne narzędzia partycypacji społecznejmówiła z przekonaniem Barbara Oliwiecka.

Do tego, jak udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji wygląda w naszym mieście, odniósł się z kolei szef struktur powiatowych Polska 2050. – W Kościanie temat partycypacji społecznej wygląda dość mizernie – ocenia Dawid Murek. – Nie ma inicjatywy lokalnej, inicjatywa uchwałodawcza jest bardzo słabo rozpropagowana. Z kolei takie narzędzia partycypacyjne jak budżet obywatelski czy Młodzieżowa Rada Miasta są dopiero w fazie koncepcji. Ta partycypacja w Kościanie dopiero raczkuje.

Biorąc pod uwagę tę argumentację, w imieniu Polska 2050, Dawid Murek złożył w piątek w Urzędzie Miejskim wniosek skierowany do burmistrza Piotra Ruszkiewicza. We wniosku znalazły się postulaty i propozycje mają na celu wprowadzić lub też rozwinąć czy usprawnić narzędzia partycypacji społecznej w Kościanie. To wspomniany już budżet obywatelski, inicjatywa uchwałodawcza i inicjatywa lokalna, utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Przypomnijmy, że o utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej niedawno apelowali również radni miejscy Koalicji Obywatelskiej (zobacz: Radni Koalicji chcą powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej).

W razie własnych pomysłów i propozycji mieszkańców, członkowie Polska 2050 proszą o kontakt: b.oliwiecka@polska2050.pl, dawid.murek98@gmail.com.