Policja prowadziła działania „Nielat”

Mając na uwadze okres wakacyjny, w ostatni piątek kościańscy policjanci przeprowadzili działania prewencyjno-profilaktyczne „Nielat”, zmierzające do przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji osób nieletnich.

Kontrole przeprowadzono w takich miejscach jak parki, skwery czy plaże, czyli wszędzie tam gdzie najmłodsi mogliby stać się ofiarą bądź sami popełnić czyn zabroniony. Funkcjonariusze kontrolowali również punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych, pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dotyczących zakazu ich sprzedaży osobom do lat 18.

Głównymi celami przeprowadzonych działań było uświadamianie młodzieży zagrożeń oraz konsekwencji prawnych i społecznych swoich czynów, niedopuszczenie do zakłócenia porządku publicznego i innych naruszeń prawa oraz ujawnianie przypadków łamania przez nich prawa, a także na ich szkodę.

Policja apeluje także do rodziców, aby przestrzegali najmłodszych przed zabawami w miejscach niebezpiecznych, kontaktami z obcymi osobami oraz uczyli od najmłodszych lat właściwego zachowania w różnych sytuacjach.