Podwyżki dla burmistrzów Czempinia i Krzywinia

Rady Miejskie Czempinia i Krzywinia uchwaliły na sesjach w dniu 29 listopada podwyżki dla burmistrzów. Zarówno w przypadku Konrada Malickiego, jak i Jacka Nowaka ustalono maksymalne stawki.

Gmina Czempiń

W gminie Czempiń uchwała dotycząca podwyżki wynagrodzenia burmistrza przeszła jednomyślnie. Jak wyjaśnił bowiem przewodniczący Rady, Maciej Głochowiak, poziom wynagrodzenia stanowi ocenę pracy burmistrza, a przez ostatnie 7 lat Czempiń bardzo się zmienił i wciąż prowadzonych jest wiele wielomilionowych inwestycji. Ocena dla pracy burmistrza Konrada Malickiego powinna być zatem maksymalna.

Wynagrodzenie zasadnicze wyniesie zatem 10250 zł, dodatek funkcyjny – 3150 zł, dodatek specjalny – 4020 zł. Włodarzowi przysługuje także dodatek za wieloletnią pracę. Łącznie daje to kwotę około 20 tys. zł miesięcznie brutto.

Konrad Malicki, gmina Czempiń
Konrad Malicki, burmistrz Czempinia

Gmina Krzywiń

W gminie Krzywiń Rada również przegłosowała maksymalną podwyżkę dla burmistrza, ale tutaj radni nie byli jednomyślni. Wśród radnych przeciwnych zastosowaniu maksymalnej stawki pojawiały się opinie, że takie wynagrodzenie stanowi zbyt duże obciążenie dla budżetu, na które gminy nie stać. Pojawiła się nawet propozycja ze strony radnego Zbigniewa Zielińskiego, by wynagrodzenie podnieść do poziomu minimalnego. Wniosek ten jednak został odrzucony w głosowaniu. Z kolei za maksymalnym wynagrodzeniem dla burmistrza głosowało 10 radnych, przeciw było 5 (Marta Bzymek, Hanna Frankiewicz, Paweł Michałowicz, Zbigniew Zieliński, Joanna Ziętkiewicz).

Na wynagrodzenie burmistrza Jacka Nowaka złożą się następujące składowe: wynagrodzenie zasadnicze – 10250 zł, dodatek funkcyjny – 3150 zł, dodatek specjalny – 4020 zł. Ponadto burmistrzowi miasta i gminy Krzywiń do wynagrodzenia przysługuje (tak jak wszystkim włodarzom) dodatek za wieloletnią pracę oraz inne świadczenia w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Jacek Nowak
Jacek Nowak, burmistrz Krzywinia

Podwyżki dla wszystkich

Podsumowując w powiecie kościańskim poszczególne rady przegłosowały już podwyżki dla wszystkich szefów gmin, czyli Kościana, gminy Kościan, Śmigla, Czempinia i Krzywinia. We wszystkich gminach zastosowano maksymalne stawki za wyjątkiem Śmigla (zobacz: Śmigiel. Podwyżki dla burmistrza i radnych). Do uchwalenia pozostaje jeszcze wynagrodzenie dla starosty kościańskiego. Tutaj rozporządzenie Rady Ministrów również określa minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia.