Podwyżka za śmieci od lipca

O 3 zł wzrośnie miesięczna opłata za wywóz odpadów za osobę w gospodarstwach domowych, które segregują śmieci. W przypadku braku segregacji opłata będzie wyższa o 6 zł.

Podwyżki dotyczą mieszkańców zamieszkałych na terenie gmin należących do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. W skład związku wchodzi obecnie 17 wielkopolskich gmin, z terenu powiatu kościańskiego są to gmina miejska i wiejska Kościan oraz gmina Czempiń.

Zarząd SELEKTU za główną przyczynę podwyżki, która nastąpi od 1 lipca br., podaje wzrost stawki tzw. opłaty środowiskowej, która obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. A podwyżka jest drastyczna. Do 31 grudnia za składowanie każdej tony odpadów podlegających tej opłacie trzeba było zapłacić 24,15 zł, a teraz opłata wynosi 140 zł. Na tym jednak nie koniec, bo w przyszłym roku opłata środowiskowa wyniesie 170 zł, a w 2020 r. – 270 zł.

Patrząc na morfologię śmieci odbieranych od naszych mieszkańców, 70 proc. z nich stanowią popioły i minerały. Na terenie Związku Międzygminnego większość mieszkańców ogrzewa swoje domy metodą tradycyjną, a więc węglem czy też drewnem. Stąd taka ilość popiołu i minerałów, które zagospodarowuje się wyłącznie na składowisku, za co naliczana jest opłata środowiskowa – tłumaczy Dorota Lech-Pilarska, przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego CZO SELEKT. Rozporządzenie ma służyć ograniczeniu składowania odpadów, ale nie ma innej możliwości postępowania z nimi. A trudno nagle w diametralny sposób je ograniczyć.
I tak w przypadku nieruchomości zamieszkałych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata wzrośnie z 10 do 13 zł od mieszkańca. Jeżeli natomiast odpady nie są segregowane, stawka wzrośnie z 20 do 26 zł.

Z kolei w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (np. firmy) opłaty wyniosą 140 zł za metr sześcienny (odpady segregowane) lub 280 zł za metr sześcienny (odpady niesegregowane). W tym przypadku opłata, tak jak dotychczas, będzie obliczana proporcjonalnie do wielkości zadeklarowanych pojemników.

Pomimo wzrostu opłaty środowiskowej w kolejnych latach, Zarząd Związku na dzień dzisiejszy deklaruje utrzymanie tych stawek na najbliższe lata. Planowana jest bowiem budowa wysypiska przy instalacji w Piotrowie Pierwszym. Dzięki temu odpadnie opłata ponoszona za składowanie odpadów oraz związana z ich transportem.

Pośrednią przyczyną wzrostu cen jest również znaczny wzrost ilości odpadów. Wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli w przeszłości deklaracje, otrzymają na jej podstawie do 30 czerwca br. informację o wysokości nowej stawki.

Przedstawiciele Związku nie zgadzają się z nowymi regulacjami dotyczącymi opłaty środowiskowej, dlatego w ubiegłym roku wystosowali apel do prezydenta i ówczesnej premier Beaty Szydło. Odpowiedź przyszła po ponad trzech miesiącach, ale Zgromadzenie nie było nią usatysfakcjonowane, w związku z czym postanowiło wystosować kolejne pismo do nowego premiera.