Podpisano umowę na przebudowę drogi Racot-Wyskoć

We wtorek, 9 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie wójt gminy Kościan oraz starosta powiatu kościańskiego podpisali umowę z przedstawicielami firmy wykonawczej na realizację drogi.

Umowę na drugi etap rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej na odcinku Racot – Darnowo – Wyskoć Mała – Wyskoć podpisywał starosta kościański Henryk Bartoszewski, wójt Andrzej Przybyła, a po stronie wykonawcy, firmy Drogbud, swój podpis na umowie złożyli członkowie zarządu: Jerzy Nawrocki i Andrzej Wojciechowski.

To jest drugi etap, pierwszy został wykonany jesienią ubiegłego roku przypomniał starosta Henryk Bartoszewski. – W tym roku ubiegaliśmy się o środki pomocowe, wniosek został zaakceptowany i z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymaliśmy pomoc w wysokości 50 proc. Drugie 50 proc. podzieliliśmy między gminę i powiat. Dzisiaj jest dobra okazja, żeby podkreślić, że gmina Kościan aktywnie uczestniczy w procesach remontów dróg dając nam większą szansę w pozyskiwaniu środków. Samodzielnie przy takich budżetach nie bylibyśmy w stanie tego zrobić.

Henryk Bartoszewski przypomniał, że planowana inwestycja nie jest jedyną realizowaną w ostatnim czasie wspólnie przez samorządy gminy Kościan i powiatu kościańskiego. To również kończony właśnie pierwszy etap przebudowy drogi Pelikan-Kokorzyn-Szczodrowo-Sierakowo oraz przebudowa chodnika w Nacławiu.

– Cieszę się, że kolejny fragment na terenie gminy będzie należał do odcinków bezpiecznych, ale także piękniejszych – podkreślił wójt Andrzej Przybyła. – Przy okazji tych inwestycji jesteśmy także w stanie zgrać prace projektowe dotyczące wymiany starych, zużytych sieci wodociągowych.

Łączna długość wyremontowanego w ramach zadania odcinka wyniesie blisko 4,5 km. Zakres prac obejmie m.in. poszerzenie drogi do 5,5 m, położenie chodnika, wybudowanie 3 przystanków autobusowych z peronami, przebudowanie skrzyżowania z inną drogą powiatową, powstanie wyniesionego przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem, postawiona zostanie tablica aktywna informująca o prędkości ruchu, wprowadzone zostanie oznakowanie poziome. Ponadto w ramach inwestycji powstanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa o długości blisko 3,7 km i szerokości 2 m. Koszt robót wyniesie około 4,5 mln zł.

Jak zapowiadają przedstawiciele firmy Drogbud, rozpoczęcie prac rozpocznie się najprawdopodobniej w połowie przyszłego tygodnia. O ewentualnych czasowych utrudnieniach w ruchu lub zamknięciu pewnych fragmentów drogi wykonawca będzie informować na bieżąco.

Fot. Milena Waldowska