Początek roku szkolnego w Kościanie

2 września zaczął się kolejny rok szkolny. Ilu pierwszoklasistów rozpoczęło naukę w szkołach podstawowych, a ilu w liceum?

W klasach I na terenie Kościana naukę rozpoczęło 263 uczniów. W SP nr 1 jest to 65 dzieci, SP nr 2 – 37, SP nr 3 – 79 i w SP nr 4 – 82. Uczniów 6-letnich w klasach pierwszych jest czterech.

W wyniku rekrutacji do klas pierwszych I LO im. Oskara Kolberga w Kościanie przyjęto 294 uczniów (planowano wcześniej 280). W pięciu oddziałach dla absolwentów szkoły podstawowej naukę rozpoczęło 150 uczniów, a w pięciu dla absolwentów gimnazjum – 144 uczniów. Minimalny próg przyjęcia do szkoły wyniósł: 111,85 (dla kandydatów po szkole podstawowej) i 104,20 (dla kandydatów po gimnazjum).

Z kolei do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach zostało przyjętych łącznie 908 dzieci. I tak do Samorządowego Przedszkola nr 1 w roku szkolnym 2019/20 uczęszczać będzie 158 dzieci, nr 2 – 149, nr 3 – 124, nr 4 – 125. Pozostałe dzieci zostały zapisane do oddziałów przyszkolnych, jest to łącznie 352 maluchów. Dzieci spoza Kościana stanowią 11 proc. z tej liczby.