Pochody na 1 maja

Deszcz, nie deszcz, udział w pierwszomajowym pochodzie był zawsze obowiązkowy. Na ulicach miast pojawiały się tłumy, także w Kościanie.

Pochody pierwszomajowe w czasach PRL-u były organizowane z okazji Święta Pracy. Brali w nich udział przedstawicieli władzy, urzędnicy, pracownicy zakładów pracy i gospodarstw rolnych, a także uczniowie i nauczyciele.

Oczywiście pochód miał propagandowe zabarwienie, ale stanowił też atrakcję dla dzieci. Były bowiem chorągiewki i baloniki, a także oranżada i wata cukrowa.

W Kościanie pochód przechodził ulicami w centrum miasta, w tym m.in. obecną  Wrocławską (wówczas Bohaterów Stalingradu).

Zdjęcia pochodzą z lat 80-tych (autor: Bogdan Ludowicz).