Po feriach dzieci klas I-III powrócą do szkół

Na poniedziałkowej konferencji prasowej z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka ogłoszono powrót najmłodszych dzieci do szkół od 18 stycznia.

Jak podkreślił minister zdrowia decyzje dotyczące obostrzeń są decyzjami trudnymi podejmowanymi w dużej niepewności. – Najbardziej nieśmiały krok, który możemy w tej chwili wykonać w kwestii złagodzenia obostrzeń jest uruchomienie nauki stacjonarnej w klasach I-III – powiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jednocześnie rząd zdecydował o utrzymaniu wszystkich dodatkowych obostrzeń, czyli m.in. zamkniętych galeriach handlowych, lokalach gastronomicznych, siłowniach czy też stokach narciarskich.

– Nauczanie stacjonarne dla tej grupy może przynieść najwięcej efektów. W grudniu i styczniu odbyliśmy szereg konsultacji w tym temacie – argumentował z kolei za taką decyzją minister edukacji Przemysław Czarnek.