PIT-y za 2019 rok od 15 lutego

Od tego roku ujednolicony zostaje termin składania zeznań podatkowych PIT do rozliczenia za ubiegły rok – można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

Oznacza to, że deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone z dniem 15 lutego. Od tego dnia będzie również liczony termin zwrotu ewentualnej nadpłaty. Urząd ma na to 45 dni, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego (w przypadku deklaracji złożonych elektronicznie), ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.

Ze złożeniem formularzy PIT warto jednak poczekać do 15 lutego – wtedy bowiem w usłudze „Twój e-PIT” udostępnione zostaną automatycznie wypełnione zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. Korzystając z usługi zamiast wypełniania całego formularza wystarczy tylko sprawdzić poprawność danych oraz dodać ewentualne informacje o ulgach i odliczeniach, z których chcemy skorzystać, a także o przekazaniu 1% na instytucję pożytku publicznego i jednym kliknięciem wysłać PIT do urzędu skarbowego. Ale uwaga! W zakresie PIT-28 i PIT-36 usługa nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Dodajmy, że zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 r., który służy do przekazywania informacji podatkowych przez podatników rozliczających się metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Teraz należy go złożyć do 2 marca 2020 r. (od 15 lutego).