Przed pierwszym dzwonkiem

Blisko 3300 uczniów rozpocznie 1 września naukę w zespołach kościańskich szkół oraz w przedszkolach. Dzieci i młodzież powrócą do wyremontowanych podczas wakacji sal lekcyjnych i szkolnych korytarzy.

szkola
Najwięcej uczniów (874) rozpocznie w tym roku szkolnym naukę w Zespole Szkół nr 4.

Liczba uczniów w roku szkolnych 2015/16 wg stanu na 11 sierpnia br. w poszczególnych placówkach podległych miastu przedstawia się następująco: ZS nr 1 – 635 uczniów, w tym 421 w szkole podstawowej, 164 w gimnazjum i 50 w oddziale przedszkolnym, ZS nr 2 – 347 uczniów, w tym 204 w szkole podstawowej, 106 w gimnazjum i 37 w oddziale przedszkolnym, ZS nr 3 – 842 uczniów, w tym 553 w szkole podstawowej, 228 w gimnazjum i 61 w oddziale przedszkolnym, ZS nr 4 – 874 uczniów, w tym 589 w szkole podstawowej, 238 w gimnazjum i 47 w oddziale przedszkolnym. Po raz pierwszy tornistry w nowym roku szkolnym założy 383 dzieci. I tak w Szkole Podstawowej nr 1 do I klas pójdzie 106 uczniów (w tym 73 sześciolatków), w SP nr 2 – 47 uczniów (w tym 29 sześciolatków), w SP nr 3 – 107 uczniów (w tym 75 sześciolatków), w SP nr 4 – 123 uczniów (w tym 77 sześciolatków).

Do kościańskich przedszkoli publicznych zapisanych zostało 585 dzieci, w tym: Samorządowe Przedszkole nr 1 – 160, nr 2 – 175, nr 3 – 125 i nr 4 – 125. Ponadto w I Liceum Ogólnokształcącym, które podlega miastu, naukę od września rozpocznie 575 uczniów.

Jak co roku, również w te wakacje przeprowadzono remonty oraz inwestycje, które objęły wszystkie szkoły i przedszkola. Samorząd miejski wydał na ten cel łącznie nieco ponad 380 tys. zł. Prace obejmowały remonty sal lekcyjnych, korytarzy, toalet, stołówek i sal gimnastycznych.

W niektórych budynkach przeprowadzono również prace remontowe na dachach, wymieniono grzejniki. Doposażono także placówki w meble i inny sprzęt. Ponadto za kwotę 83 tys. zł wymieniono 25 okien w zabytkowym budynku Liceum im. Oskara Kolberga. – To okna, które jeszcze nam zostały do zrobienia, bo pozostałe były wymieniane wcześniej – wyjaśnia burmistrz Michał Jurga. – Wynik przetargu był dla korzystny, gdyż mieliśmy przygotowane na ten ce1 140 tys. zł.