Napływa pomoc dzięki platformie WsparcieDlaSzpitala

Dzięki stworzonej platformie internetowej Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach otrzymał środki ochrony osobistej oraz środki higieniczne. Darczyńcami były firmy AquaClean Gdańsk oraz Carserwis z Kościana.

Ponieważ w ostatnim okresie pojawiło się wiele oddolnych akcji zbiórek na rzecz szpitali, by je uporządkować i by do placówek trafiało rzeczywiście to, co jest potrzebne, powstała ogólnopolska platforma internetowa WsparcieDlaSzpitala. Została one utworzona pro bono przez zespół programistów Clorce, naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, społeczników z Fundacji PARK oraz osoby prywatne w ramach walki z koronawirusem.

Na platformie mogą rejestrować się szpitale, jak również domy pomocy społecznej, które na bieżąco uzupełniają swoje potrzeby. Z kolei koordynatorzy lokalni, którzy mają pod opieką kilka ośrodków z danego regionu (np. powiatu) odpowiadają za poszukiwanie darczyńców oraz sprawne rozdysponowywanie zebranych środków między podległymi ośrodkami.

Warto podkreślić, że platforma nie jest formą zastępczą wsparcia instytucji prowadzących. Samorządy nadal realizują swoje zadania względem szpitali i domów pomocy społecznej. Platforma jest odpowiedzią na liczne inicjatywy oddolne. Pomóc może każdy i każdy może się zaangażować.

Aby sprawdzić jakiej pomocy w danym momencie potrzebują DPS-y w Mościszkach i Jarogniewicach oraz szpital powiatowy w Kościanie, wystarczy wejść na stronę www.wsparciedlaszpitala.pl lub skontaktować się z lokalnymi koordynatorami.

Wszystkie firmy i osoby prywatne, które chcą wesprzeć szpital lub DPS-y proszone są o zarejestrowanie się na platformie WsparcieDlaSzpitala lub kontakt z pracownikami Starostwa Powiatowego w Kościanie:
Beata Ratajczak, tel. 65 512 74 33 wew. 28, e-mail: beataratajczak@powiatkoscian.pl
Hanna Grabus, tel. 65 512 08 25 wew. 28, e-mail: hannagrabus@powiatkoscian.pl
Bartosz Jankowski, tel. 65 512 08 25 wew. 32, e-mail: bartekjankowski@powiatkoscian.pl

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie