Pieniądze na zabytki sakralne

Rada Powiatu Kościańskiego podczas środowej sesji, podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Łączna wysokość udzielonych dotacji wyniosła 50 tys. zł.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest m.in. to, by zabytkowy obiekt był wpisany do rejestru zabytków, ewentualnie może znajdować się w gminnej ewidencji zabytków. Zabytek nie może być także własnością samorządu powiatu kościańskiego.

Wsparcie w wysokości 15 tys. zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu. Środki te zostaną przeznaczone na prace konserwatorsko- restauratorskie obejmujące odrestaurowanie polichromowanego wnętrza w parafialnym kościele.

Drugim podmiotem, który otrzymał wsparcie w wysokości 35 tys. zł jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębinie. Pieniądze te zostaną wykorzystane na prace restauratorsko-konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła parafialnego. Zarówno ołtarz jak i obrazy w nim umieszczone pochodzą z drugiej połowy XVII wieku.