Pieniądze na ścieżki rowerowe w Śmiglu

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel” w kwocie ponad 1,8 mln zł.

Projekt zakłada ciąg ścieżek rowerowych na terenie Śmigla. Całkowita wartość inwestycji to 2,9 mln zł.

W ramach tego zadania zostaną przebudowane istniejące chodniki, które są obecnie w złym stanie, często wąskie i dziurawe, ze starych płyt. Inwestycja ta jest w związku z tym mocno wyczekiwana przez mieszkańców. Chodniki zostaną poszerzone, a także uwzględniona zostanie korekta łuków.

Projekt obejmuje następujące ulice:
– Południowa,
– Ogrodowa,
– Leszczyńska,
– Staszica (połączenie ul. Kilińskiego, Orzeszkowej ze ścieżką na ul. Morownickiej),
– Kilińskiego (od ścieżki na Poladowo),
– Orzeszkowej,
– Kościuszki.