Pieniądze na obwodnicę Kościana

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisano umowę na dofinansowanie obwodnicy Kościana. Zgodnie z planem obwodnica powinna być gotowa w czwartym kwartale 2026 roku.

Umowę na dofinansowanie trzech obwodnic w Wielkopolsce w obecności wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego podpisał sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Wielkopolsce powstaną trzy nowe obwodnice – Kościana, Rogoźna i Szamotuł. Łączna kwota wsparcia dla zadań zgłoszonych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyniesie 128,6 mln zł.

– Od 2019 roku wspieramy samorządy gminne i powiatowe Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg i kwotą, która jeszcze nigdy dotąd nie była przekazywana samorządom do dyspozycji. Natomiast w roku 2020 podjęliśmy decyzję o tym, aby ten funduszu poszerzyć o możliwości pozyskiwania środków finansowych na drogi wojewódzkie – mówił wiceminister Weber.

Budowa obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 przewiduje budowę około 4,3 km drogi. Przyznana kwota dofinansowania z RFRD to 30,3 mln zł. Całkowita wartość zadania to 60,7 mln zł. Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to czwarty kwartał 2026 roku. Projektowana obwodnica usytuowana będzie w północno-wschodniej stronie miasta, zaczynając od skrzyżowania łącznika do drogi ekspresowej S5 (droga wojewódzka nr 308) z drogą powiatową (dawna droga krajową DK5) Poznań-Piła, kończąc włączeniem do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 308.

Infografika: Kościaniak

Północna obwodnica Kościana. Mapa z przebiegiem drogi.