Pieniądze na drogi w powiecie

Powiat kościański oraz gminy Kościan i Czempiń otrzymają dofinansowanie na remonty dróg w bieżącym roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Na liście opublikowanej w miniony czwartek przez wojewodę wielkopolskiego znalazły się łącznie 152 zadania, w tym 41 powiatowych i 111 gminnych. Pozwoli to na budowę, przebudowę lub remont łącznie 184 kilometrów dróg, na które zostanie przeznaczona kwota 231,7 mln zł.

Samorząd powiatu kościańskiego otrzyma 2,4 mln zł na przebudowę drogi na odcinku Racot – Darnowo – Wyskoć Mała – Wyskoć, co stanowi 50 proc. wartości inwestycji. Pozostałe środki będą pochodzić po połowie z budżetów powiatu kościańskiego i gminy Kościan. Zakres prac obejmie m.in. poszerzenie drogi do 5,5 m, położenie chodnika, wybudowanie 3 przystanków autobusowych z peronami, przebudowanie skrzyżowania z inną drogą powiatową, wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych. Ponadto powstanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa o długości blisko 3,7 km i szerokości 2 m.

Na liście dróg gminnych do realizacji w roku 2020 znalazło się  zadanie gminy Kościan dotyczące przebudowy ul. Długiej i Krótkiej  w Widziszewie o długości 727 m. Na zadanie gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 1,6 mln zł, czyli 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Gmina Czempiń otrzyma z kolei dofinansowanie budowy ul. Wspólnej. Zakres zadania obejmuje m.in. budowę chodników, kanalizacji deszczowej, usuniecie kolizji z linią energetyczną, budowę jezdni. Przetarg na realizację robót budowlanych ma zostać ogłoszony w najbliższych dniach. Koszt zadania to prawie 1,1 mln. zł.