Pieniądze na drogi powiatowe

Dwa zadania zgłoszone przez powiat kościański do Funduszu Dróg Samorządowych otrzymają dofinansowanie. To odcinek Wyskoć Mała - Wyskoć - do drogi powiatowej w Turwi oraz Brońsko - Nowy Białcz - do drogi wojewódzkiej nr 312 w Czaczu.

W ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P na odcinku granica powiatu kościańskiego – Brońsko – Nowy Białcz – droga wojewódzka nr 312 (Czacz)” przebudowanych zostanie blisko 6 km drogi. Wartość zadania wyniesie ponad 6 mln zł, z czego ponad 3 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania.

Na całej długości przebudowywanej drogi położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Poza tym jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 metra, a w Brońsku do 6 metrów. Na długości blisko 600 metrów po jednej stronie jezdni w Brońsku położony zostanie chodnik o szerokości 2 metrów. W Nowym Białczu i Brońsku wybudowane zostaną także przystanki komunikacyjne z peronami. Przebudowane zostaną także cztery skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi.

Z kolei zakres prac przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Wyskoć Mała – Wyskoć – droga powiatowa nr 3899P (Turew)” obejmie m.in. przebudowę blisko 3,5 km drogi. Na całym jej odcinku położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, a jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 metra.