Pieniądze na bulwar

Miasto pozyskało środki w ramach unijnego projektu na renowację kościańskiego bulwaru obejmującego obszar od nowego mostku u zbiegu ulic Mostowej i Moniuszki do ul. Wrocławskiej.

bulwar
Aktualnie w obszarze bulwaru instalowane jest nowe oświetlenie.

Wysokość dotacji w ramach konkursu „Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wynosi niecałe 1,5 mln zł. Miasto dołoży do tej kwoty 200 tys. zł z własnego budżetu. – Czekaliśmy na rozwiązanie tego konkursu prawie rok – tłumaczy burmistrz Michal Jurga. – Początkowo tylko osiem projektów na całą Polskę otrzymało dofinansowanie. Na szczęście zwiększono pulę i wprawdzie nieco później, ale załapaliśmy się na dotację.

Dzięki niej główny obszar zielony przebiegający przez centrum miasta zmieni swoje oblicze. Projekt zakłada, iż 70 proc. wartości inwestycji przeznaczone zostanie na zieleń, a 30 proc. na infrastrukturę. Ta druga to przede wszystkim nowe ścieżki, które zostaną wykonane w technologii mineralnej oraz – w miejscach dużych spadów – z kostki granitowej. Z kolei oświetlenie, które aktualnie jest montowane w tym miejscu, finansowane jest już z budżetu miasta.

Dzięki dużej dotacji na zieleń, bulwar kościański ma mocno zmienić swój wygląd. Nowością ma być łąka kwietna składająca się z przynajmniej 20 gatunków roślin umożliwiających kwitnienie przez kilka miesięcy w roku. W ramach projektu realizowane będą nasadzenia gatunkami rodzimymi, tworzące dogodne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków, z rozwiązaniami korzystnymi dla ochrony przyrody, czyli karmnikami, poidłami i budkami dla ptaków.

Budowa ścieżek i formowanie skarp planowane jest jeszcze w tym roku, z kolei nasadzenia roślin będą wykonywane na wiosnę. W związku z tym nowy mostek nie będzie raczej udostępniony mieszkańcom w tym roku.