Parkingu nie będzie

Wszystko wskazuje na to, że ogrodzony teren przy Kauflandzie, w miejscu tzw. parkingu wodnego, zostanie przeznaczony na cele handlowe.

Przypomnijmy, że batalia kościańskiego samorządu z zarządem sieci handlowej trwa już od kilku lat. Właścicielem terenu usytuowanego pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym a drogą dojazdową do marketu jest niemiecka sieć handlowa. Ponieważ teren ten znajduje się w centrum miasta, władze chciały go wydzierżawić od sieci na potrzeby parkingu. Prowadzone w tej kwestii rozmowy zakończyły się fiaskiem.

Latem tego roku zarząd sieci niespodziewanie przestał odpowiadać na e-maile i pisma kościańskiego magistratu i opłotował teren, na którym znalazła się tabliczka z informacją o rozpoczęciu prac budowlanych. W związku z takim obrotem sprawy, władze zapowiedziały, że przedłożą Radzie Miejskiej nowy plan zagospodarowania nie przewidujący budowy powierzchni handlowej w tym miejscu i tym samym zablokują inwestycję. Wówczas sieć zagroziła miastu wysokimi odszkodowaniami. Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej pojawili się przedstawiciele Kauflandu ostrzegając radnych, że jeśli poprą plan, narażą budżet miasta ma milionowe odszkodowania.

Po kilku miesiącach od tamtych wydarzeń wiemy, że plan zagospodarowania nie zostanie jednak zmieniony. – Zostało już wydane pozwolenie na budowę na tym terenietłumaczy zastępca burmistrza Maciej Kasprzak. – Zatem uchwalenie miejscowego planu już po uprawomocnieniu się pozwolenia budowlanego nie wywoła skutków prawnych w stosunku do tego pozwolenia. Innymi słowy, jeżeli inwestor będzie chciał zrealizować swe zamierzenia, będzie mógł to uczynić niezależnie od miejscowego planu.