Parking przy dworcu PKP będzie gotowy około czerwca

Według najnowszych informacji parking przy dworcu ma zostać oddany do użytku pod koniec drugiego kwartału bieżącego roku. Powodem opóźnienia są m.in. roboty przy renowacji zabytkowej wiaty.

Kościan. Parking przy dworcu PKP będzie gotowy około czerwca

Przypomnijmy, że pierwotnie inwestor, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapowiadał zakończenie inwestycji do końca 2020 r. Tak się jednak nie stało. Przed miesiącem otrzymaliśmy odpowiedź ze strony inwestora o planowanym zakończeniu inwestycji w drugim kwartale bieżącego roku. O postępach prac informował nas wówczas Radosław Śledziński, rzecznik prasowy spółki PKP, o czym pisaliśmy w artykule: Przeciąga się budowa parkingu przy dworcu PKP [ZDJĘCIA]

Zapytanie w sprawie parkingu wystosował również radny Patryk Piasecki, który skierował je do burmistrza Kościana. Ten z kolei przekazał je do Centrum Realizacji Inwestycji Rejon Zachodni PKP, a odpowiedź wpłynęła do Urzędu Miejskiego dwa dni temu. – Brak oddania parkingu do użytkowania w pierwotnym terminie wynika z konieczności wstrzymania prac z powodu robót dodatkowych w zakresie renowacji zabytkowej wiaty oraz oświetlenia parkingu – informuje Maciej Korzeniewski, zastępca dyrektora Regionu Zachodniego PKP PLK S.A.

Dyrektor Korzeniewski wskazuje również na wolniejszy przebieg prac z uwagi na trwającą epidemię, co przekłada się na ograniczoną liczbę pracowników na budowie. Jednocześnie dyrektor zapewnia, że inwestycja jest już na ukończeniu. – Parking zostanie ukończony i oddany do użytku bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z renowacją zabytkowej wiaty. Przewidywany termin to druga połowa II kwartału 2021 r. – deklaruje w piśmie Maciej Korzeniewski.