Otwarto wyremontowaną Świetlicę Socjoterapeutyczną w Kościanie

W piątek, 27 stycznia odbyło się oficjalne podsumowanie projektu, w ramach którego wyremontowano Świetlicę Socjoterapeutyczną w Kościanie. Dzięki temu z miejsca mogą korzystać także osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Przebudowano pomieszczenie magazynowe na pokój do terapii indywidualnej, zmodernizowano toalety wraz z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością ruchową, zakupiono i zamontowano platformę przyschodową oraz zaadaptowano pomieszczenie kuchenne na pracownię kreatywności. Prace zostały przeprowadzone w listopadzie i grudniu ubiegłego roku.

Środki w wysokości blisko 353 tys. zł na przeprowadzenie inwestycji samorząd Kościana otrzymał z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026. Pozostałe niezbędne środki wygospodarowano w ramach wkładu własnego z środków miasta. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 396 tys. zł.

Dzięki otrzymanym funduszom ze Świetlicy Socjoterapeutycznej mogą teraz korzystać dzieci z niepełnosprawnością ruchową, a nowe pomieszczenia pozwalają zwiększyć zakres realizowanego wsparcia. Pomieszczenia Świetlicy Socjoterapeutycznej mieszczą się w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.