Otwarto oczyszczalnię ścieków w Racocie [ZDJĘCIA]

Inwestycja warta blisko 21 mln zł realizowana była przez dwa lata. Gminie Kościan na ten cel udało się pozyskać dofinansowanie ze środków WRPO w kwocie ponad 7 mln zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 8,5 mln zł.

Otwarcie z udziałem zaproszonych gości, w tym marszałka województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, odbyło się w poniedziałek, 21 września. Po części oficjalnej zgromadzeni przeszli do zwiedzania obiektu.

Głównym celem rozbudowy było zwiększenie przyjmowania ścieków w wyniku likwidacji oczyszczalni w Nowym Dębcu. Ponadto zadanie miało na celu poprawę stanu technicznego i wprowadzenie nowych technologii.

Projekt zakładał realizację oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z podwyższoną redukcją związków biogennych w systemie przepływowym. W ramach zadania wykonano ciąg mechanicznego oczyszczania ścieków mający na celu separację skratek i piasku, co znacznie zwiększyło efektywność mechanicznego oczyszczania ścieków. Dodajmy, że na potrzeby realizacji tej inwestycji gmina zakupiła działkę położoną za oczyszczalnią od Stadniny Koni w Racocie o powierzchni ponad hektara, na której powstały nowe budynki.

W ramach tego samego projektu wybudowano również sieć kanalizacji sanitarnej w Turwi.

Fot. Milena Waldowska