Ostatnia sesja Rady Miejskiej

Jedną z ostatnich decyzji podjętych w tej kadencji przez radę było ustalenie wysokości opłat i podatków lokalnych. Radni zdecydowali jednogłośnie o pozostawieniu stawek podatku od nieruchomości i środków transportu na dotychczasowym poziomie. Podobną decyzję podjęto także w sprawie opłaty targowej.

W ciągu ostatnich lat stawka podatku od nieruchomości wzrastała o wysokość wskaźnika inflacji. Z racji tego, że od pewnego czasu mamy do czynienia z deflacją, przedstawiony przeze mnie projekt uchwały nie zakłada podwyżek w przyszłym rokumówił Michał Jurga, burmistrz Kościana. – Na poziomie z roku bieżącego pozostanie też podatek od środków transportu. Dzięki rozsądnym stawkom obowiązującym w naszej gminie, przedsiębiorcy zajmujący się transportem wolą pozostać w Kościanie niż przenosić swoją działalność na inny teren.

Nie zmieni się także opłata targowa, która w 2015 r. wyniesie 2,4 zł za metr kwadratowy powierzchni. – W okresie jesienno-zimowym ruch na targowisku jest wyraźnie mniejszy, a to nie pozostaje bez wpływu na dochody handlujących argumentował Michał Jurga.

Oprócz spraw związanych z wielkością podatków i opłat lokalnych, radni uchwalili również Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta Kościana na lata 2014-2017 oraz Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Kościan na lata 2015-2019. Podjęto też uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 imienia Powstańców Wielkopolskich.

Uroczysty charakter czwartkowej sesji nadało wręczenie, z rąk burmistrza miasta i przewodniczącego Rady Miejskiej, stypendiów i nagród Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego. Z pomocy finansowej stowarzyszenia skorzysta w tym roku pięcioro młodych mieszkańców Kościana. Stypendia otrzymywać będą Barbara Jórga, studentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Kinga Smardz, gimnazjalistka uczęszczająca do Zespołu Szkół nr 2. Akty potwierdzające przyznanie nagród finansowych wręczono Agnieszce Żaczyk i Martynie Mikołajczak, uczennicom I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie. Tą formą pomocy został też objęty Hubert Jankiewicz, gimnazjalista z jedynki. – Celem naszego stowarzyszenia jest wspieranie uzdolnionej młodzieży, chętnej do nauki i gotowej do rozwijania swojej osobowości poprzez zdobywanie wiedzy. Pomagamy szczególnie tym osobom, którym sytuacja materialna nie pozwala w pełni rozwijać swoich talentówmówiła Anna Kupczak, przewodnicząca Rady Oświatowej Stowarzyszenia im. Dezyderego Chłapowskiego.

Ostatnie posiedzenie rady w tej kadencji było okazją do podsumowań i podziękowań za ostatnie
4 lata pracy na rzecz miasta i mieszkańców. Głos zabrali burmistrz Michała Jurga i przewodniczący Piotr Ruszkiewicz. – Wszystkim, którzy będą pełnić po mnie ten dostojny urząd burmistrza królewskiego miasta Kościana życzę, żeby mieli okazję pracować z taką radą, z jaką przyszło mi współdziałaćmówił Michał Jurga.

Przewodniczący Ruszkiewicz wspomniał o najważniejszych uchwałach podjętych w tej kadencji. – W okresie minionych czterech lat rada podejmowała uchwały dotyczące różnych dziedzin życia miasta, począwszy od uchwał budżetowych, stanowiących o kierunkach rozwoju miasta. Jedną z tych ważniejszych było przekształcenie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie w spółkę z o.o. ze stuprocentowym udziałem miasta.

W mijającej kadencji kościańscy radni obradowali na 34 sesjach roboczych, podczas których podjęto 375 uchwał. Frekwencja podczas posiedzeń Rady Miejskiej wyniosła 94 proc. Ostatnie posiedzenie było okazją do wręczenia podziękowań radnym i przewodniczącym zarządów osiedli. Nowych radnych wybierzemy podczas nadchodzących wyborów samorządowych, które odbędą się 16 listopada.