Ósmoklasiści – egzamin i co dalej?

Uczniowie kończący szkołę podstawową staną już niedługo przed wyborem dalszej edukacji, a co za tym idzie określeniem potencjalnej drogi zawodowej. Warto podjąć przemyślaną decyzję w tym zakresie.

Grzegorz Kozak, doradca zawodowy z CWRKDiZ w Lesznie, prowadzi wiele zajęć z młodzieżą w szkołach pod kątem ich przyszłej kariery zawodowej.

Obecny system edukacji w Polsce już od wczesnych lat szkolnych stara się kłaść nacisk nie tylko na przekazywanie wiedzy, ale również na działania w zakresie doradztwa zawodowego. Szkoły powinny jak najlepiej przygotowywać uczniów do płynnego wejścia na rynek pracy. – Odbywając zajęcia z doradztwa zawodowego z klasami VII i VIII w większości szkół z powiatu kościańskiego  przekonałem się z jakim zaangażowaniem placówki edukacyjne dbają o właściwy i jak najbardziej efektywny, dokonywany przez uczniów, wybór przyszłej drogi edukacyjno-zawodowejzapewnia Grzegorz Kozak, doradca zawodowy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

Obecnie istnieje wiele form edukacji w obszarze doradztwa zawodowego, m.in. wycieczki zawodoznawcze, zajęcia z doradztwa zawodowego w szkołach, dni otwarte organizowane przez szkoły ponadpodstawowe, konsultacje indywidualne z doradcami zawodowymi, a także możliwość korzystania z szerokiej oferty zewnętrznych placówek doradczych jak CWRKDiZ w Lesznie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościanie lub Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie.

Koronawirus niestety spowodował, że odwołano drzwi otwarte w szkołach, jak również wiele zajęć, np. spotkania z doradcami zawodowymi, prezentacje, wycieczki do zakładów pracy. Wszelkie działania na rzecz młodzieży wstrzymał również Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie.

Nie oznacza to jednak, że uczniowie i rodzice zostali pozbawieni dostępu do informacji związanej z ofertą edukacyjną poszczególnych szkół ponadpodstawowych. – Oferta jest przedstawiona na stronie internetowej naszej szkoły i na Facebooku. Jeżeli ktoś ma dodatkowe pytania, może dzwonić. Mamy otwarte dwa sekretariaty, w których pracujące w nich panie są przygotowane, żeby udzielać odpowiedzi na pytania – zapewnia Małgorzata Durek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

Bieżące informacje na rok szkolny 2020/21 mają także pozostałe szkoły ponadpodstawowe na terenie powiatu kościańskiego, czyli I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie, a także Trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia w Krzywiniu. Jak przyznają zgodnie dyrektorzy tych szkół, zapytań telefonicznych jak dotąd nie było wiele, ale pojawiały się. – Mamy telefony z pytaniami nie tyle od uczniów, co od rodzicówmówi Arleta Adamczak-Puk, dyrektor ZSP w Nietążkowie.

W razie wątpliwości warto skontaktować się ze szkołą lub z doradcą zawodowym w danej placówce. Pomocny może być również „Informator szkolnictwa ponadpodstawowego 2020/2021” przygotowany przez CWRKDiZ specjalnie po to, by pomóc uczniom w podjęciu jak najlepszej decyzji o wyborze szkoły. Informator zawiera ofertę m.in. szkół ponadpodstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, uczelni wyższych, punktów świadczących bezpłatne usługi doradztwa zawodowego na terenie Leszna oraz subregionu leszczyńskiego, czyli powiatów leszczyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego i rawickiego. Jest ona bazą podstawowych informacji na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych oraz praktyk zawodowych oferowanych przez pracodawców.