Orzeł 30-lecia dla Gminy Kościan

Gmina Kościan otrzymała nagrodę „Gminy 30-lecia Wolności RP”. Wójt Andrzej Przybyła wraz z grupą radnych odebrali nagrodę 14 czerwca na uroczystej gali w Warszawie.

Gala zorganizowana przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców wraz z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu, Przemysłu i Usług odbyła się w Sangate Hotel Airport w Warszawie. Radni, którzy towarzyszyli wójtowi w tej uroczystej chwili to wiceprzewodniczący Rady Henryk Michalski, przewodnicząca Komisji Rolnictwa Jolanta Beszterda oraz radny Mirosław Mądry.

– Co prawda 30 lat naszego samorządu minie w czerwcu 2020, ale wyszliśmy z założenia że mamy się czym pochwalić i warto spróbować przystąpić do tego konkursu, który był rozpatrywany w dwóch kategoriach, czyli wójta bądź burmistrza gminy oraz samej gminy – mówi wójt Andrzej Przybyła. – Kapituła brała pod uwagę całokształt działań, które warunkowały rozwój naszej gminy na przestrzeni ostatnich lat. Łącznie wyróżniono 30 samorządów z całej Polski i bardzo cieszymy się, że znaleźliśmy się w tym gronie.

Kapituła Konkursowa i Rada Programowa, przyznała Gminie Kościan nagrodę za innowacyjne i prorozwojowe działania inwestycyjne oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych w zakresie ochrony środowiska, działań proekologicznych, infrastruktury technicznej, a także edukacji, kultury i sportu oraz polityki prorodzinnej. Samorząd ponadto musiał wykazać się m.in. stabilną polityką finansową, poziomem pozyskiwania i wykorzystywania środków zewnętrznych i współpracą z przedsiębiorcami.

Ogólnopolski Program Promocji Regionów „Samorządowa Marka Roku” to inicjatywa, której celem jest budowanie i umacnianie pozycji polskich samorządów jako silnych marek, potrafiących wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju, a tym samym uczynić swoje lokalne ojczyzny bardziej przyjazne we współpracy z mieszkańcami, turystami oraz przedsiębiorcami i inwestorami.