Opóźni się budowa wiaduktu

O kilka tygodni opóźni się budowa wiaduktu kolejowego przy ulicy Młyńskiej w Kościanie. Rozpoczęcie prac i zamknięcie przejazdu nastąpi prawdopodobnie na przełomie października i listopada.

Przesuniecie terminu wynika z konieczności uzgodnienia z właścicielami istniejących w pasie drogowym instalacji energetycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyjnych ich przebudowy mówi Zbigniew Wolny z PKP PLK. – Zanim zostanie zamknięty przejazd, opracowany będzie regulamin tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Siedem dni przed wdrożeniem regulaminu wykonawca robót poinformuje o zamknięciu przejazdu m.in. zarządcę drogi i policję

Budowa wiaduktu kolejowego na ulicy Młyńskiej miała się rozpocząć 2 października. – Opóźnienie to traktujemy jako normalną sytuację przy tak skomplikowanym procesie inwestycyjnym. Ważne by wszelkie wątpliwości dotyczące realizacji projektu były rozwiązywane przy otwartych rogatkachmówi Maciej Kasprzak, zastępca burmistrza Kościana. – Utrudnienia związane z zamknięciem przejazdu przy jednoczesnym wstrzymaniu prac na torach byłyby trudne do zaakceptowania przez mieszkańców.

Za to zgodnie z planem, bo już 25 września, rozpoczną się prace przy modernizacji przejazdu kolejowego w Widziszewie, który pozostanie zamknięty do 6 listopada. Przejazd będzie remontowany pod torem nr 1.