Oficjalne wyniki do rady powiatu

Przedstawiamy oficjalny komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Kościanie dotyczący wyników wyborów do Rady Powiatu Kościańskiego V kadencji.

Protokół z wyborów do Rady Powiatu Kościańskiego sporządzony 18 listopada 2014 roku przez Powiatową Komisję Wyborczą w Kościanie dotyczący wyników wyborów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku.

Dla wyboru Rady Powiatu Kościańskiego utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19 radnych.

Powiatowa Komisja wyborcza otrzymała protokoły głosowania od 56 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów ustaliła:
1. Na wszystkie listy we wszystkich okręgach wyborczych oddano ogółem głosów ważnych 22 352.
2. Liczba głosów ważnych oddanych w wyborach do Rady stanowiąca co najmniej 5% wszystkich głosów ważnyc , a to jest warunek udziału list w podziale mandatów wyniosła 1 118.
3. Warunek uzyskania co najmniej 5% głosów ważnych spełniły i w związku z tym prawo do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach uzyskały listy następujących komitetów wyborczych:

1) Lista nr 1 KW POSLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 7 118 głosów
2) Lista nr 3 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 2 960 głosów
3) Lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP – 4 209 głosów
4) Lista nr 6 KKW SLD LEWICA RAZEM – 1 145 głosów
5) Lista nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA – 6 920 głosów

W okręgu wyborczym nr 1 (miasto Kościan) – obejmującym 6 mandatów radnymi Rady Powiatu Kościańskiego V kadencji zostali wybrani:

1) Bereszyńska Iwona z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA – 430 głosów
2) Jurga Marcin Adam z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP – 378 głosów
3) Jurga Michał Karol z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA – 501 głosów
4) Kinal Dorota Katarzyna z listy nr 1 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 734 głosy
5) Sowa Aleksander Stanisław z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP – 350 głosów
6) Żurkiewicz Stefan Mirosław z listy nr 3 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 373 głosy

W okręgu wyborczym nr 2 (gmina Kościan, miasto i gmina Krzywiń ) obejmującym 6 mandatów radnymi Rady Powiatu Kościańskiego V kadencji zostali wybrani:

1) Bartoszewski Henryk z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA – 769 głosów
2) Buksalewicz Paweł z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP – 196 głosów
3) Janikowski Czesław Bogdan z listy nr 3 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 346 głosów
4) Jęcz Andrzej z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA – 491 głosów
5) Nowak Jacek z listy nr 1 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 801 głosów
6) Turski Bernard z listy nr 1 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 510 głosów

 W okręgu wyborczym nr 3 (miasto i gmina Czempiń) obejmującym 3 mandaty radnymi Rady Powiatu Kościańskiego V kadencji zostali wybrani:

1) Dembny Kazimierz z listy nr 1 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 412 głosów
2) Kłos Marian Tadeusz z listy nr 1 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 287 głosów
3) Lew – Pilarska Dorota Krystyna z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA – 515 głosów

W okręgu wyborczym nr 4 (miasto i gmina Śmigiel) obejmującym 4 mandaty radnymi Rady Powiatu Kościańskiego V kadencji zostali wybrani:

1) Pietrzak Jan z listy nr 1 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 339 głosów
2) Snela Wiktor Roman z listy nr 15 KW POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA – 347 głosów
3) Stachowiak Stefan Eugeniusz z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP – 551 głosy
4) Walachowski Krzysztof z listy nr 1 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 755 głosów