Odsłonięcie kapliczki w Sierpowie

W niedzielę 9 sierpnia w Sierpowie w gminie Śmigiel miało miejsce uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odrestaurowanej kapliczki Matki Bożej Góreckiej i św. Wojciecha. Kapliczka ma już 93 lata.

Kapliczka ufundowana w 1927 r. przez Towarzystwo Robotników Katolickich parafii Św. Wojciecha w Poznaniu z podziękowaniem za wolność Ojczyzny stała w zaroślach przy drodze prowadzącej do sanktuarium w Górce Duchownej.

Inicjatorem przywrócenia jej dawnego blasku była nieformalna grupa „Kłosy i Sierpy Sierpowo” pod przewodnictwem Zbigniewa Franka, mieszkańca Sierpowa, obecnie wicestarosty kościańskiego. Przedsięwzięcie, które obejmowało odrestaurowanie kapliczki oraz uporządkowania jej otoczenia otrzymało wsparcie w ramach Konkursu Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw za pośrednictwem Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy Kościan. Wsparcia finansowego udzieliła również gmina Śmigiel oraz prywatni sponsorzy.

Poświęcenia kapliczki dokonał ks. Tomasz Nowak, proboszcz parafii w Radomicku w asyście ks. Przemysława Wilka, proboszcza Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej. W uroczystości, obok mieszkańców Sierpowa i okolicznych miejscowości, wzięli udział także przedstawiciele samorządu powiatu kościańskiego oraz gminy Śmigiel. 

Fot. Organizatorzy