Odnowiony bulwar już w lipcu

O trwających pracach przy renowacji kościańskiego bulwaru i planach dotyczących rewitalizacji śródmieścia rozmawiamy z Maciejem Kasprzakiem, zastępcą burmistrza Kościana.

– Jak przebiegają prace przy renowacji kościańskiego bulwaru? Czy wiadomo już kiedy ten teren zostanie udostępniony mieszkańcom?
Z każdym tygodniem postęp prac na bulwarze jest coraz bardziej widoczny. Do ułożenia pozostała jeszcze kostka granitowa na odcinku pomiędzy ulicą Strzelecką a Wrocławską. Po zakończeniu tych prac wykonawca przystąpi do wyłożenia ścieżek nawierzchnią z kruszywa mineralnego. Materiał ten jest już zwożony na plac budowy. Na gotowych alejkach pojawią się ławki i kosze na śmieci. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wspomniane prace powinny zakończyć się już w lipcu. To wtedy, po dokonaniu wszystkich odbiorów, udostępnimy bulwar mieszkańcom. Ostatni etap prac przewiduje liczne nasadzenia roślin, które zamierzamy przeprowadzić w późniejszym terminie. Zdajemy sobie sprawę, że wielu mieszkańców z niecierpliwością wyczekuje zakończenia inwestycji. Po zbudowaniu nowego mostku przy zbiegu ulic Mostowej i Moniuszki, kolejne prace przy rewitalizacji bulwaru ruszyły dopiero w grudniu. Ta kilkumiesięczna przerwa spowodowana była oczekiwaniem na zakończenie procedury związanej z ubieganiem się o unijne środki. Na realizację zadania obejmującego rewitalizację kościańskiego bulwaru miasto pozyskało kwotę sięgającą 2,7 mln zł. Jak wiadomo okres zimowy nie sprzyja tego typu pracom. Robót nie ułatwia też ciężki sezon budowlany. Najbardziej kłopotliwe są utrudnione dostawy spowodowane długim oczekiwaniem na kruszywa.

– Dzięki dużej dotacji na zieleń kościański bulwar mocno zmieni swoje oblicze.
Na końcowy efekt będziemy musieli nieco poczekać, aż rośliny osiągną planowaną wielkość. Niemniej jednak już teraz możemy wyrazić nadzieję, że nowo zagospodarowany bulwar, podobnie jak Park Miejski im. Kajetana Morawskiego, stanie się ulubionym miejscem spacerów i rekreacji. Renowacja ta nie byłaby możliwa bez wcześniejszej, gruntownej rewitalizacji Kanału Obry. Nie da się stworzyć atrakcyjnych terenów nadrzecznych w sytuacji gdy sama rzeka pozostaje nieuregulowana. Efekt prowadzonych prac pozwoli wykorzystać ten ogromny potencjał, jaki dają przepływające przez miasto kanały Obry. Zmiany te będą mieć też wpływ na okoliczne zabudowania. Proszę zwrócić uwagę, jak mało nieruchomości w Kościanie ma zwrócone okna w kierunku bulwaru. Wygląda to tak, jakby miasto było odwrócone tyłem do rzeki. Mamy nadzieję, że wraz rewitalizacją bulwaru stan ten zacznie ulegać zmianie, a widok na rzekę stanie się czymś pożądanym.

– Kiedy możemy spodziewać się kolejnych inwestycji w ramach Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego?
– Najdalej we wrześniu przystąpimy do prac na Łazienkach. Zaczniemy od rozbiórki niecki po starym basenie, w pobliżu którego powstanie miejska plaża. Projekt ten również przewiduje mnóstwo nasadzeń. Warto przy tym podkreślić, że renowacja terenów zielonych w mieście nie ogranicza się tylko do bulwaru. Obejmie też skwery na Placu Wolności i sąsiadujący z Kościańskim Ośrodkiem Kultury park. Wracając do rewitalizacji terenów nadrzecznych trzeba też wspomnieć o modernizacji przebiegających nad Kanałem Obry mostów kolejowych i znajdujących się pod nimi pieszych kładek. Zostaną one wymienione w ramach trwającej przebudowy linii kolejowej E-59.

– Modernizacji wymaga też kładka na wysokości Alei Lipowej.
– Do jej przebudowy wrócimy w ciągu najbliższych lat. To kosztowna inwestycja, a z perspektywy wykonawcy bardzo kłopotliwa. Zakres prac obejmuje m.in. przełożenie instalacji gazowej, elektrycznej i wodociągowej. Ogłaszany trzykrotnie przetarg na realizację tego zadania zakończył się niepowodzeniem. Przypomnę, że po trzecim nieudanym podejściu postanowiliśmy przesunąć środki na iluminację Wieży Ciśnień.

– Wielu mieszkańców wiąże spore nadzieje z rewitalizacją kościańskiego Rynku.
Prace nad dokumentacją projektową obejmującą rewitalizację Rynku wraz przyległymi ulicami mamy już za sobą. Podejmujemy starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tego kosztownego przedsięwzięcia, które leży także w gestii powiatu. Kompleksowych prac modernizacyjnych, począwszy od zamontowania windy i stworzenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wymaga również ratusz, który stanowi nieodłączną część projektu rewitalizacji całego Rynku. W ramach tej inwestycji zamierzamy nadać niektórym pomieszczeniom w budynku bardziej wielofunkcyjny charakter, tak aby w większym stopniu mogli z nich korzystać mieszkańcy i działające w Kościanie stowarzyszenia. Mamy też plany odnośnie funkcjonującego w ratuszu Muzeum Regionalnego, któremu chcemy stworzyć warunki umożliwiające poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej.

– Podejmując temat rewitalizacji śródmieścia nie da się pominąć kwestii zachowania bądź ograniczenia miejsc parkingowych na Rynku.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że będzie to trudny temat. Zdania wśród mieszkańców są w tej kwestii mocno podzielone. Osoby, które myślą o korzystaniu z Rynku rekreacyjnie oczekują radykalnego ograniczenia miejsc parkingowych. Inny pogląd na ten temat mają działający w śródmieściu przedsiębiorcy. Abstrahując od całej dyskusji, którą będziemy prowadzić, zaczęliśmy od znalezienia dodatkowej przestrzeni na miejsca parkingowe w śródmieściu. Każdy się zgodzi, że są one w centrum potrzebne. Nowy parking powstanie na terenie przy ulicy Księdza Prymasa Stanisława Wyszyńskiego.

– Na jakim etapie znajdują się przygotowania do tej inwestycji?
– Trwają prace nad dokumentacją projektową parkingu, która powinna być gotowa do końca roku. Po zapoznaniu się z kosztorysem podejmiemy decyzję odnośnie finansowania inwestycji. Szacujemy, że koszt budowy parkingu na ulicy Wyszyńskiego wyniesie około 1 mln zł. Zakładam, że powstanie tam 70-80 miejsc parkingowych. To mniej więcej tyle ile jest obecnie na Rynku. Przygotowując projekt musimy wziąć pod uwagę fakt, iż parking znajdzie się w bliskim sąsiedztwie rzeki. Oznacza to konieczność uwzględnienia terenów zielonych i miejsca do wypoczynku. Ponadto chcemy wyeksponować znajdujące się tam stanowisko archeologiczne.