Od poniedziałku zapisy na Mistrzostwa w Zieleńcu

Od 6 lutego ruszają zapisy na Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie. Zawody odbędą się 4 marca w Zieleńcu i będą jubileuszowe, bo dwudzieste.

Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego Zieleniec 2020

Limit zgłoszeń, podobnie jak w ubiegłym roku, wynosi 250 osób. O udziale w zawodach  decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 (w pokoju 101 na I piętrze). Osoba zgłaszająca się musi dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia zawodnika oraz dowód uiszczenia opłaty startowej.

Wysokość opłaty startowej wynosi 120 zł dla dorosłych. Opłata dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i studentów (należy przedstawić legitymację) wynosi 100 zł. Wpisowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych  (należy przedstawić legitymację) to 80 zł.

 Zgłoszenia przyjmowane są do 24 lutego. W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 Do sportowej rywalizacji na stoku przy wyciągu Grapa G 10 zaprasza Powiat Kościański oraz współorganizatorzy zawodów: Miasto Kościan, Gmina Kościan, Gmina  Śmigiel, Gmina Czempiń, Gmina Krzywiń, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie. W zawodach mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na stałe lub czasowo na terenie Powiatu Kościańskiego.

W dniu zawodów należy odebrać karnet uprawniający do korzystania z wyciągów w biurze zawodów w Barze Grapa oraz uiścić kaucję w wysokości 10 zł. Kaucję będzie można odebrać przy zwrocie karnetu w kasie Baru Grapa. Biuro zawodów czynne będzie od godz. 8.00 do 9.30. Zawody zostaną rozegrane według programu minutowego. Start zaplanowano na godzinę 10.30.

Samorządy gmin organizują autobus do Zieleńca. Szczegóły w urzędach gmin.