Od 1 lutego droższe parkowanie w Kościanie

Od poniedziałku minimalna opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania wyniesie 1,20 zł, natomiast za godzinę parkingu zapłacimy 2,40 zł. Ponadto zwiększa się liczba ulic objętych strefą.

Wprowadzone zmiany w stawkach są znaczne w porównaniu do dotychczas obowiązujących, które funkcjonowały od 2007 r., a więc na początku wprowadzenia strefy.

Od przyszłego tygodnia za pół godziny parkowania zapłacimy 1,20 zł i jest to najniższa możliwa opłata. Znikają zatem opłaty 15-minutowe. Zwiększeniu ulegają także stawki godzinowe. I tak pierwsza godzina postoju  wyniesie 2,40 zł (dotychczas 2 zł). Opłaty za kolejne godziny postoju będą wyższe: za drugą godzinę zapłacimy 2,80 zł (dotychczas 2,10 zł), za trzecią – 3,30 zł (obecnie 2,20 zł) i dopiero od czwartej godziny wysokość stawki powróci do tej z pierwszej godziny.

Dla mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy przy ulicy objętej Strefą Płatnego Parkowania obowiązują opłaty abonamentowe, które od 1 lutego wyniosą 30 zł za miesiąc i 150 zł za pół roku. Ponadto abonament może wykupić każdy użytkownik strefy, a wówczas za miesiąc użytkowania zapłaci 100 zł, a za pół roku – 500 zł.

Istotną zmianą jest wydłużenie czasu pobierania opłat o jedną godzinę. Mianowicie opłaty będą obowiązywać od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00, a dotychczas obowiązywały od godziny 10.00 do 18.00. Ponadto rozszerzony zostanie obszar, na którym obowiązywać będą opłaty o Plac Paderewskiego i Aleje Kościuszki.

Tak jak dotychczas obowiązywać będą kary za nieuiszczenie opłaty. Stawki będą następujące:
50 zł – za nieuiszczenie opłaty parkingowej płatne w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty;
100 zł – za nieuiszczenie opłaty płatne po upływie 7 dni;
30 zł – za przekroczenie opłaconego czasu parkowania płatne w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania – 30 zł;
50 zł – za przekroczenie opłaconego czasu parkowania płatne w terminie powyżej 7 dni od dnia wystawienia wezwania.