Obraz Matki Bożej w Śmiglu

W środę 26 lutego kopię obrazu Matki Bożej Jasnogóskiej powitali mieszkańcy Śmigla. Jako pierwsi pokłon Maryi złożyli wierni parafii farnej na pl. Wojska Polskiego.

Parafianie gromadzili się w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, a następnie wyruszyła procesja powitalna na plac. Pogoda nie sprzyjała uroczystości, padał deszcz ze śniegiem, a obraz był owinięty folią, by nie uległ zniszczeniu.

W uroczystości brali udział m.in. strażacy-ochotnicy, harcerze oraz członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Żeńcy Wielkopolscy. Po przybyciu obrazu i oddaniu pokłonu procesja udała się w stronę kościoła, gdzie odbyła się msza św. powitalna.

Kopia ikony jasnogórskiej w czwartek nawiedzi  parafię, pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu, w piątek parafię w Starym Bojanowie, a sobotę w Wonieściu i będzie to jednocześnie ostatnia  peregrynacja w powiecie kościańskim.