Obchody Konstytucji 3 Maja w Kościanie [ZDJĘCIA]

Główne uroczystości związane z majowym świętem narodowym w Kościanie odbyły się na Placu Niezłomnych. Przybyło na nie wiele delegacji reprezentujących wiele instytucji oraz mieszkańcy.

Wydarzenie  na Placu Niezłomnych poprzedzone było tradycyjnie mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościańskiej farze. Następnie poczty sztandarowe i poszczególne delegacje zgromadziły się przy tablicach pamięci. Byli też mieszkańcy Kościana, choć ich udział nie był zbyt liczny.

Uroczystość rozpoczęła się od hymnu państwowego. Zaśpiewała go Daria Kaczór-Boś przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP Kościan. Następnie głos zabrał burmistrz Piotr Ruszkiewicz. – Są chwile, w których potężny zryw patriotyczny sprawia, że ludzie światli nie patrząc na trudności podejmują wielkie dzieła. Taką chwilą w dziejach Polski był dzień 3 maja 1791 roku, dzień uchwalenia Konstytucji i powszechnego zjednoczenia w braterstwie, miłości Ojczyzny i dążeniu do zgody. Dlatego właśnie, mając przecież w historii wiele przesławnych zwycięstw, na święto narodowe – po latach zaborów – w odrodzonej Rzeczpospolitej wybraliśmy dzień 3 maja jako symbol wolności i dobrowolnego poświęcenia przywilejów jednego stanu na rzecz innych mówił do zgromadzonych burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

W swoim wystąpieniu przypomniał także m.in. okoliczności uchwalenia konstytucji 231 lat temu i Wielkopolan, którzy złożyli swe podpisy wśród 16 sygnatariuszy tego aktu prawnego. Byli wśród nich również mieszkańcy Ziemi Kościańskiej. Po przemówieniu włodarza miasta, rozpoczęło się składanie wiązanek kwiatów i zniczy pod poszczególnymi tablicami. Rozpoczęli je parlamentarzyści RP, a następnie poszczególne delegacje składające się z samorządowców, reprezentantów instytucji i jednostek samorządowych, a także licznych organizacji. Wartę honorową przy tablicach pełnili członkowie Stowarzyszenia im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej, Strażnicy Miejscy i harcerze.

Na zakończenie orkiestra OSP wykonała krótką wiązankę melodii patriotycznych. Dodajmy, że w tym czasie grupa dzieci rozdawała zgromadzonym biało-czerwone chorągiewki, choć niektórzy byli już w nie wcześniej zaopatrzeni. Wydarzenie miało zatem raczej krótki charakter. Prowadzący uroczystość dyrektor Muzeum Regionalnego zachęcił jeszcze zgromadzonych do obejrzenia wystawy okolicznościowej znajdującej się na Placu Wolności, a poświęconej symbolom narodowym.

Fot. Milena Waldowska