Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego [ZDJĘCIA]

Dziś obchodzimy okrągłą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W hołdzie wydarzeniom sprzed 40 lat, w niedzielę w Kościanie zorganizowano cykl uroczystości.

Inicjatorem kościańskich obchodów upamiętniających wydarzenia z początku lat 80. był Ryszard Wawrzyniak, który w stanie wojennym był internowany i przetrzymywany w areszcie. Uroczystości rozpoczęło widowisko słowno-muzyczne w Kościańskim Ośrodku Kultury zatytułowane „Lekcja historii” podczas którego  wręczono pamiątkowe statuetki uczestnikom tamtych dramatycznych wydarzeń. Ponadto na scenie zespół muzyczny z kościańskiej fary pod kierownictwem Jakuba Zielonki wraz z słuchaczami Kościańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykonał patriotyczne pieśni, a wykład okolicznościowy wygłosił prof. Waldemar Handke.

W południe, w kościele pw. Pana Jezusa odprawiono mszę św. w intencji ofiar stanu wojennego. Po mszy, przy tablicy żołnierzy wyklętych na Placu Niezłomnych poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Wśród delegacji był m.in. senator Wojciech Ziemniak, władze miasta i gminy Kościan, a także powiatu kościańskiego, radni miejscy i powiatowi oraz służby mundurowe. W tej podniosłej chwili uczestniczyli także członkowie rodzin osób, które wykazały się niezłomną postawą przed 40. laty oraz mieszkańcy. Ponadto wyłoniona delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, który miał znaczący wkład w walkę o zmianę ustroju w Polsce. Przy tablicach wartę honorową pełnili członkowie Stowarzyszenia im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej.

Uzupełnieniem dla obchodów jest wystawa plenerowa na Placu Wolności zatytułowana „Stan wojenny 1981-1983”. Ekspozycja stanęła z inicjatywy Muzeum Regionalnego w Kościanie, a została przygotowana przez IPN i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Na wystawę składają się archiwalne zdjęcia oraz chronologiczny opis zdarzeń z trwającego łącznie 586 dni stanu wojennego w Polsce.

Fot. Milena Waldowska