Obchody 3-majowe w Kościanie

Z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja na kościańskim Rynku odbyła się uroczystość patriotyczna. Święto zainaugurowała natomiast msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona w kościele farnym.

Po zakończonej mszy poczty sztandarowe i poszczególne delegacje przy akompaniamencie muzycznym Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie przemaszerowały przez Rynek, by stanąć pod Tablicami Pamięci Pomordowanych Kościaniaków.

Honorową wartę pod pamiątkowymi tablicami sprawowali strażnicy miejscy, harcerze oraz członkowie Stowarzyszenia im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej. Kompania tego stowarzyszenia zapewniła także oprawę wojskową całej uroczystości. Warto dodać, że po raz pierwszy wystąpiła ona ze sztandarem przekazanym jej 16 lutego przez burmistrza Piotra Ruszkiewicza podczas Gry Miejskiej.

Uroczystość została zainaugurowana odegraniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrał burmistrz Kościana. – Uchwalona 3 maja 1791 roku konstytucja Rzeczypospolitej była postępowa jak na owe czasy. Określała zasady funkcjonowania państwa i zadania dla poszczególnych stanów, zapowiadała przyszłe reformy, wprowadzała trójpodział władzyprzypomniał burmistrz Piotr Ruszkiewicz. – Była to zarazem jednak ustawa bardzo spóźniona. Choć lud Warszawy w porywie radości śpiewał „Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie” – to niewiele wody upłynęło w Wiśle, a Rzeczpospolita rozerwana przez trzech zaborców popadła w niewolę i trzeba było czekać ponad wiek, by nasi przodkowie w II Rzeczpospolitej mogli z dumą powiedzieć, że są wolni od hańbiącej obcej przemocy nakazów.

Burmistrz Ruszkiewicz przypomniał także przodków Ziemi Kościańskiej, którzy wnieśli swój wkład w opracowanie majowej konstytucji. To m.in. Ignacy Wyssogota Zakrzewski pochodzący z Białcza Starego, który w czasie powstania kościuszkowskiego zajmował stanowisko prezydenta miasta stołecznego Warszawy i zapisał się znacząco w dziejach Polski. Burmistrz nadmienił również postać księcia Antoniego Jabłonowskiego, właściciela majątków racockich i fundatora pałacu w Racocie, a jednocześnie kasztelana krakowskiego, którego podpis widnieje wśród 13 innych sygnatariuszy Konstytucji. W słowach burmistrza nie zabrakło także późniejszej znaczącej postaci w dziejach naszego miasta, czyli druha Edmunda Rajewskigo, założyciela i przywódcy „Paktu Czterech”, zamęczonego 3 grudnia 1942 r. w Miejskiej Górce. Wiersze Rajewskiego nawiązujące do 3-majowej tradycji były publikowane w latach 1938-39 na łamach ukazującej się w Kościanie „Gazety Polskiej”.

Po znamiennych słowach burmistrza nastąpiło złożenie kwiatów pod Tablicami Pamięci. Wieńce złożyli posłowie Ziemi Kościańskiej, przedstawicie organizacji kombatanckich, samorządowcy miasta, gminy i powiatu, a także przedstawiciele służb mundurowych, organizacji społecznych, instytucji miejskich oraz inni uczestnicy uroczystości.

A wydarzenie zakończył krótki koncert Orkiestry Dętej OSP, która zagrała melodie patriotyczne.