Nowy wykonawca na okna w przedszkolu

Dobiega końca procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy na montaż okien w budowanym przedszkolu na os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie.

Budowa przedszkola na os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie

Na ogłoszony przez miasto przetarg odpowiedziało trzech oferentów. – Zobowiązaliśmy ich do przedstawienia szczegółowych parametrów i profili związanych z oknami, byśmy mieli pewność, że oferta jest zgodna z dokumentacją projektową. Tym samym chcemy uniknąć problemów, na które natrafiliśmy z poprzednim wykonawcątłumaczy Kinga Czarnecka, zastępca burmistrza.

A przypomnijmy, że te były bardzo duże i spowodowały ponad roczne opóźnienia w budowie obiektu, która stanęła w całości. Poprzedni wykonawca zamontował bowiem okna nie spełniające norm.

W efekcie negocjacje związane z ich demontażem i rozwiązaniem umowy trwały bardzo długo. Samorząd chciał obciążyć firmę karą umowną, ale ostatecznie zdecydował się na ugodę i rozpisanie nowego przetargu.