Nowy starosta w końcu wybrany

11 głosami za radni powiatu kościańskiego na dzisiejszej sesji wybrali starostę. Został nim Bernard Turski z PSL. Z kolei pełniący dotychczas tę funkcję Andrzej Jęcz z Porozumienia Ziemia Kościańska w tajnym głosowaniu radnych otrzymał 8 głosów poparcia.

Drugie posiedzenie nowej kadencji rozpoczęło się od ślubowania radnych, którzy nie byli obecni podczas pierwszej sesji. I tak przyrzeczenie o sumiennym wykonywaniu obowiązków złożyli Wiktor Snela i Dorota Lew-Pilarska oraz pięciu radnych, którzy otrzymali mandaty na skutek rezygnacji kilku kandydatów, czyli: Grzegorz Ratajaczak (za Jacka Nowaka), Kazimierz Józefowski (za Henryka Bartoszewskiego), Mirosław Kaczmarek (za Marcina Jurgę), Jan Jurga (za Dorotę Kinal) i Edward Strzymiński (za Michała Jurgę).

Następnie kończący swą trzecią kadencję Andrzej Jęcz podsumował 12 lat funkcjonowania powiatu pod jego przewodnictwem. Dochody z działalności powiatu wyniosły 627 mln zł, a wydatki 642,5 mln zł. Z tego 23 proc. było przeznaczone na wydatki majątkowe, głównie na inwestycje drogowe oraz remonty inżynieryjne. Poza drogowymi starosta wymienił też inwestycje związane z oświatą, pomocą społeczną, szpitalem. Zwrócił również uwagę na niską stopę bezrobocia i dużą liczbę firm na terenie powiatu, a także dobrą kondycję finansową powiatu.

Jednym z kolejnych punktów sesji był wybór wiceprzewodniczących rady. Zostali nimi przy 11 głosach za i 8 przeciw Kazimierz Dembny oraz przy 18 głosach za i jednym wstrzymującym Krzysztof Walachowski (oboje z PSL).

W kolejnym punkcie radni przeszli do długo przez wszystkich wyczekiwanego wyboru nowego starosty. Kandydatów było dwóch: zgłoszony przez Iwonę Bereszyńską Andrzej Jęcz oraz przez Kazimierza Dembnego Bernard Turski. Zaskoczenia nie było – koalicja PSL-PO przegłosowała kandydaturę Bernarda Turskiego. Po ogłoszeniu wyników Andrzej Jęcz pogratulował konkurentowi. – Dziękuję moim poprzednikom pracującym w zarządzie powiatu, a w szczególności panu staroście Andrzejowi Jęczowi za ogromny wkład pracy, jaki pan włożył w rozwój Ziemi Kościańskiej – powiedział w swym pierwszym przemówieniu jako starosty Bernard Turski. – Ze swej strony zrobię wszystko, aby kontynuować to, co przyczyniło się do rozwoju naszej pięknej Ziemi Kościańskiej, a jednocześnie wnosząc w pracę starostwa nowe rozwiązania. Wspólnie ze wszystkimi gminami powiatu pragnę to dzieło utrwalać. Liczę też na współpracę ze strony pracowników starostwa – bez was drodzy państwo, bez waszego zaangażowania i pomocy nie jest możliwe funkcjonowanie urzędu.

Radni wybrali także wicestarostę. Został nim Stefan Stachowiak z Platformy Obywatelskiej.