Nowy mammograf i sterylizator w szpitalu

Zgodnie z założonym planem inwestycyjnym, szpital powiatowy w Kościanie wzbogacił się ostatnio o nową aparaturę, która posłuży pacjentom. Ponadto kończą się prace związane z uruchomieniem nowej sterylizatorni.

Jeszcze latem w kościańskiej lecznicy zakończyła się budowa pomieszczeń centralnej sterylizatorni, czyli miejsca niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania bloku operacyjnego i całego szpitala. Sterylizuje się tam m.in. narzędzia chirurgiczne, materiały opatrunkowe oraz bieliznę operacyjną.

Obecnie trwają prace przy uruchamianiu stacji uzdatniania wody, która jest niezbędna przy działaniu sterylizatorni, równocześnie odbywa się montaż przelotowego sterylizatora parowego i parowej myjni – dezynfektora. Centralna sterylizatornia, która będzie miała ponad 400 metrów kwadratowych jest także wyposażana w inne specjalistyczne meble potrzebne do jej funkcjonowania.

 Koszty wyposażenia sterylizatorni w te dwa urządzenia to ponad  400 tys. zł. Część z tej kwoty pokryją środki gmin. Gmina Kościan przeznaczyła kwotę 100 tys. zł, a Gmina Czempiń 50 tys. zł. Pozostałe wydatki zostaną sfinansowane z budżetu Powiatu Kościańskiego. W tym roku Starostwo Powiatowe w Kościanie na dokończenie budowy sterylizatorni przeznaczyło 300 tys. zł.

Ponadto w listopadziezamontowanowysokiej klasy mammograf w kościańskim szpitalu. Na nowoczesne cyfrowe urządzenie szpital pozyskał 600 tys. zł od Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej z programu „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”. Pozostała kwota, ponad 150 tys. zł pochodziła z budżetu szpitala. To bardzo nowoczesne urządzenie cyfrowe, które pozwoli na pogłębioną diagnostykę piersi. Nowy mammograf ma zostać uruchomiony w grudniu.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie