Nowy Lubosz. Utwardzą ulice na os. Mikołaja Reja

Rusza inwestycja związana z budową ulic na osiedlu Mikołaja Reja w Nowym Luboszu. Prace potrwają do jesieni br., a koszt zadania wyniesie ponad 2,7 mln zł. Łączna długość utwardzonych ulic wraz włączeniem do drogi powiatowej wyniesie 726 m.

W ramach budowy wyodrębniono cztery odcinki drogi. Na dwóch z nich powstanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej, a na pozostałych dwóch z kostki betonowej. Inwestycja przewiduje także wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studnią rozprężną. Długość kolektora deszczowego wyniesie 655 m.

Podczas zadania nastąpi również wymiana 37 przyłączy oraz 2 węzłów wodociągowych i 6 podziemnych hydrantów. Zainstalowane zostanie także nowe energooszczędne oświetlenie uliczne. Zamontowane zostanie 29 słupów oświetleniowych z oprawami LED. Ponadto Zamontowane zostanie 29 słupów oświetleniowych z oprawami LED.

Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek z Nowej Wsi jako lider wraz z partnerami – firmami DROMAR-BIS z Nowej Wsi oraz ROBSON z Błotnicy.

Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.