Nowocześniejsze lekcje w szkołach

Wybrane pracownie kościańskich szkół podstawowych wzbogaciły się o sprzęt multimedialny umożliwiający prowadzenie zajęć tematycznych z wykorzystaniem technologii cyfrowej.

Wszystko to w ramach szerokiego projektu pod nazwą „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 1,7 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 1,3 mln zł. Pozostałą kwotę pokrył samorząd miejski.

W czasie ferii zimowych sale lekcyjne trzech kościańskich podstawówek zostały doposażone  w sprzęt. I tak w „jedynce” i „trójce” wyposażono po dwie sale językowe, a w „jedynce” jedną. Pojawiły się w nich biurka z zestawami komputerowymi z słuchawkami i mikrofonami, umożliwiającymi odsłuchy i nagrywanie wymowy uczniów. Komputery uczniów i nauczyciela połączone są w systemie umożliwiającym współpracę. Ponadto w każdej z tych szkół zmodernizowano dwie sale przyrodnicze oraz jedną matematyczną, dzięki czemu wzbogaciły się one o zestawy interaktywne z projektorami. Zastępują one tradycyjną tablicę z kredą, a dodatkowo mają wiele innych możliwości. Łącznie wartość tego zadania wyniosła 590 tys. zł.

Dodajmy, że w ramach dofinansowania z tego samego projektu wybudowano windę w Szkole Podstawowej nr 3, a w 2016 roku przy Szkole Podstawowej nr 1 przebudowano istniejące asfaltowe boisko szkolne na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej.

Głównym założeniem całego projektu było wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej mającej na celu podwyższenie standardów i poprawę warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyrównawczych i adaptacyjnych, a tym samym zapewnienie dzieciom lepszych warunków „startu edukacyjnego”.