Nowoczesne przedszkole

W Starych Oborzyskach dokonano uroczystego otwarcia pięciooddziałowego przedszkola. Obiekt, który jest tzw. budynkiem pasywnym, sąsiaduje bezpośrednio ze szkołą.

Uroczystość odbyła się 16 października. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, w tym marszałek województwa Marek Woźniak, poseł Wojciech Ziemniak, przedstawiciele samorządów Ziemi Kościańskiej oraz służb mundurowych, pracownicy Urzędu Gminy, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców, a także przedstawiciele firmy Budomont, która budowała obiekt oraz projektantka budynku ­­– Izabela Wrześniewska. Nie mogło także zabraknąć przedszkolaków, którzy powitali gości wierszykiem i piosenką.

Historię powstania obiektu przypomniał wójt gminy Kościan Andrzej Przybyła. – W 1996 r. dokonano za zgodzą Rady Gminy Kościan zakupu prawie 3,5 ha działki, na której się obecnie znajdujemy. I już wówczas wyznaczono sobie cel ­– budowa szkoły podstawowej, sali sportowej, kompleksu boisk i przedszkola. Na przedszkole czekaliśmy najdłużej. Ale już w 1998 r. do nowych murów szkoły przeszły dzieci ze starego budynku – mówił wójt. W kolejnych latach powstała duża sala sportowa i boiska.

Przedszkole funkcjonowało dotychczas w bloku na osiedlu PKP i z biegiem lat nie spełniało potrzeb coraz większej liczby uczęszczających do niego dzieci. Całkowity koszt budowy nowego obiektu wyniósł 2,5 mln zł, z czego blisko 1 mln zł gmina pozyskała z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt uzyskał wysoką punktację, dzięki czemu zajął 4 miejsce na 22 złożone wnioski. Oficjalnego podpisania umowy na dofinansowanie dokonali wspólnie  przed symbolicznym momentem przecięcia wstęgi marszałek Marek Woźniak i wójt Andrzej Przybyła.