Nowe zasady obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Śmiglu

Będą one obowiązywać od poniedziałku, 1 czerwca. Sprawę urzędową będzie można już załatwić bezpośrednio w urzędzie, ale pod pewnymi warunkami.

W holu urzędu będzie mogło przebywać maksymalnie 5 klientów. Kolejne 6 osób (po trzy na każde piętro), będzie mogło przebywać wewnątrz budynku.

W pierwszej kolejności każdy klient zostanie skierowany do Biura Obsługi Mieszkańca. Następnie, jeżeli będzie potrzeba spotkania się z danym pracownikiem, pracownik Biura Obsługi Mieszkańca pokieruje każdego do odpowiedniego pomieszczenia. Otwarta zostanie także kasa, w której będzie mogła przebywać maksymalnie 1 osoba. Ze względów organizacyjnych, codziennie o godzinie 10.00 kasa będzie przez 15 minut nieczynna dla klientów. Pozostałe godziny jej funkcjonowania pozostają bez zmian.

 Pierwszeństwo obsługi będą miały osoby, które wcześniej zapiszą się na wizytę. – Przed wizytą w urzędzie zachęcamy wszystkich mieszkańców do wcześniejszego telefonicznego kontaktu z poszczególnymi pracownikami. Obecnie wypracowywany jest elektroniczny system zapisów, który w najbliższej przyszłości zostanie uruchomiony i ułatwi mieszkańcom zapisanie się do konkretnego pracownika w poszczególnej sprawiemówi Marcin Jurga, zastępca burmistrza Śmigla.