Nowe wozy dla strażaków w Kościanie i Czaczu [ZDJĘCIA]

W sobotę odbyły się uroczystości związane z przekazaniem samochodów oraz promes dla kilku jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie kościańskim.

Najpierw część oficjalna odbyła się w Czaczu, gdzie tutejsza jednostka OSP obchodzi swój  jubileusz 90-lecia. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatu kościańskiego, władze Śmigla, strażacy, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Dziedziczak oraz ks. Piotr Markiewicz – proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Czaczu.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w miejscowym kościele. Po niej nastąpił przemarsz pod strażnicę. Tutaj po powitaniu gości i przedstawieniu rysu historycznego przekazano oficjalnie pojazd. Symbolicznego wręczenia kluczyków do nowego samochodu dokonał minister Jan Dziedziczak w asyście st. bryg. Jarosława Zamelczyka, burmistrz Śmigla Małgorzaty Adamczak oraz druha Jerzego Cieśli. Następnie ksiądz Piotr Markiewicz poświęcił samochód. Wartość pojazdu opiewa na kwotę blisko 839 tys. zł. Jego zakup został sfinansowany w wysokości 400 tys. zł ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w takiej samej kwocie ze środków gminy Śmigiel. Pozostałe środki pochodziły z powiatu kościańskiego oraz od sponsorów z instytucji i firm współpracujących z jednostką. Podczas uroczystości zostały wręczone również medale i odznaczenia.

Następnie delegacje strażaków, minister Jan Dziedziczak oraz samorządowcy z powiatu kościańskiego przybyli do Kościana, gdzie do zgromadzonych dołączył burmistrz kościana Piotr Ruszkiewicz. Obecni byli także przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz funkcjonariusze zmiany służbowej JRG Kościan.

W trakcie spotkania wręczono promesy na zakup sprzętu i wyposażenia dla pięciu jednostek OSP z terenu powiatu kościańskiego. Zakupy finansowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 95 tys. zł. Promesę na zakupy otrzymały jednostki: OSP Bonikowo, OSP Głuchowo, OSP Jerka, OSP Kościan i OSP Stare Bojanowo.

Ważną częścią uroczystości było także przekazanie samochodu volkswagen transporter dla jednostki OSP Kościan. Dotychczas pojazd ten był użytkowany w Komendzie Powiatowej PSP w Kościanie.

Fot. KP PSP w Kościanie