Nowe punkty szczepień w Kościanie i Czempiniu

Punkt Szczepień Powszechnych rozpoczął działanie w tym tygodniu w szpitalu w Kościanie. Taki sam punkt zacznie funkcjonować w Hali Sportowej Herkules w Czempiniu tuż po długim weekendzie majowym.

Nowy punkt w szpitalu powiatowym rozpoczął szczepienia we wtorek, 27 kwietnia. W tym tygodniu dostawa szczepionek, którymi dysponuje szpital dla tego punktu pozwoli na zaszczepienie ponad 350 osób.

Na szczepienia w tym punkcie zapisywane są osoby z aktywnymi e-skierowaniami uzyskanymi przez centralną e-rejestrację. Dodatkowo jest możliwość zapisania się telefonicznie pod numerem 65 525 04 48 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00. Rejestracja na miejscu nie jest możliwa.

 Zarejestrowana osoba otrzymuje informację o terminie szczepienia. Personel szpitala prosi o przestrzeganie wyznaczonych terminów i jeśli to możliwe przychodzenie na szczepienie bez osób towarzyszących i parkowanie poza terenem szpitala. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się na szczepienie w wyznaczonym terminie, osoba zarejestrowana ma obowiązek powiadomić o tym punkt szczepień z wyprzedzeniem. Osoby zgłaszające się na szczepienie proszone są o zwracanie uwagi, czy mają szczepienie w Populacyjnym Punkcie Szczepień, który działa w szpitalu od 4 stycznia 2021 roku, czy w uruchomionym właśnie Punkcie Szczepień Powszechnych.

Koszty przebudowy pomieszczeń i organizacji punktu w pomieszczeniach, w których poprzednio mieścił się bufet wyniosły około 120 tys. zł.  Z budżetu Powiatu Kościańskiego na ten cel wydatkowano kwotę 70 tys. zł, a pozostałe koszty sfinansowano z budżetu SP ZOZ w Kościanie. Firma Bejot doposażyła punkt w meble i biurka, a firma Budomont przeprowadziła prace adaptacyjne. W ich ramach wymieniono okna i drzwi, przebudowano i pomalowano ściany, podwieszono sufit, zamontowano instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Zakupiono także sprzęt komputerowy. Po zakończeniu akcji szczepień wyremontowane pomieszczenia posłużą pacjentom szpitala i zostaną wykorzystane w inny sposób.

Z kolei od 4 maja rozpocznie działalność Punkt Szczepień Powszechnych w Hali Sportowej HERKULES przy gimnazjum w Borowie. Rejestracja do tego punktu rozpoczęła się w środę, 28 kwietnia. Już w pierwszym tygodniu działania punktu dostarczonych zostanie 300 szczepionek. W kolejnych tygodniach szczepień ma być coraz więcej. Jeśli do punktu szczepień będzie dostarczona odpowiednia liczba szczepionek, to w ciągu dnia można będzie zaszczepić 200 osób, czyli 1000 tygodniowo.

Na szczepienie do nowego punktu można zapisać się korzystając z ogólnopolskiego systemu zapisywania się do punktów szczepień poprzez: infolinię pod nr 989, e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl,  SMS o treści SzczepimySie na numer 880 333 333. Ponadto zapisać można się również telefonicznie w Punkcie kontaktowym Punktu Szczepień Powszechnych w Czempiniu – tel. 737 325 144.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie UG Czempiń