Nowa droga z Pianowa do ul. Czempińskiej

Gmina Kościan podpisała umowy na budowę drogi z Pianowa do ul. Czempińskiej w Kościanie oraz na przebudowę odcinka drogi gminnej w Pianowie. Miasto także przymierza się do budowy swojego odcinka.

Inwestycja związana z budową drogi asfaltowej łączącej Pianowo z Kościanem wraz z oświetleniem i ścieżką pieszo-rowerową jest wspólnym projektem miasta i gminy. Oba samorządy złożyły wnioski o dofinansowanie tej inwestycji do Funduszu Dróg Samorządowych.

Konkurs na dofinansowanie ma zostać rozstrzygnięty na przełomie sierpnia i września. Tymczasem gmina Kościan jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu postanowiła rozpocząć prace związane ze „swoim” odcinkiem i 14 czerwca podpisała umowy z wykonawcami.

Budowy drogi podejmie się Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” z siedzibą w Grabonogu za kwotę 2,1 mln zł. Zakres zadania obejmuje wybudowanie drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0 m na terenie miejscowości Pianowo oraz 5,0 m na terenie niezabudowanym. Wzdłuż drogi powstanie również ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m. Droga zostanie również odwodniona przez nową kanalizacje deszczową oraz przebudowany rów infiltracyjny z rurą drenarską. Zainstalowane zostanie także oświetlenie uliczne ledowe na obu odcinkach.

Z kolei przebudowę odcinka drogi gminnej w Pianowie o długości około 250 m zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych ECOBUD Jerzy Marciniak z Czempinia za kwotę ponad 459 tys. zł. W ramach tego zadania zostanie wybudowany nowy ciąg pieszo- rowerowy o szer. 2,5 m na całym remontowanym odcinku. Ponadto część istniejącej jezdni zostanie naprawiona poprzez frezowanie oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej, a istniejąca kanalizacja deszczowa zostanie wyremontowana poprzez wymianę istniejącego kolektora oraz studni rewizyjnych betonowych. Firmy mają czas na realizację inwestycji do końca października.

Tymczasem miasto czeka obecnie na rozstrzygniecie konkursu. – Nawet jeśli nie otrzymamy dofinansowania, podejmiemy się tej inwestycji, a pierwsze prace rozpoczniemy jeszcze w tym rokuzapewnia Kinga Czarnecka, zastępca burmistrza. – Oczywiście z uwagi na skalę przeprowadzanych obecnie inwestycji miejskich, dofinansowanie stanowiłoby dla nas duże wsparcie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że ta droga to całościowy projekt miasta i gminy, dlatego nie możemy zwlekać z jego realizacją.