Nieznaczne zmiany podatków

Radni Miejscy uchwalili stawki podatków lokalnych od nieruchomości i środków transportowych na 2017 rok. Ponadto przyjęto opłatę targową na terenie Kościana.

sesja_radyZasadniczo stawki nie ulegną zmianie. Przedstawiając radnym projekt uchwały dotyczący podatków od nieruchomości burmistrz Michał Jurga zaproponował, by utrzymać stawki w poszczególnych kategoriach na tegorocznym poziomie. Podkreślił również, że zmiana w tym zakresie nie została dokonywana także dwa lata temu.

Jedyny wyjątek stanowi podatek dla właścicieli lokali, w których prowadzone są świadczenia zdrowotne. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa finansów jego maksymalna stawka ma zostać obniżona w przyszłym roku o 0,03 zł za m kw. Ponieważ kościański magistrat dotychczas stosował maksymalną stawkę w tym zakresie, musi ona ulec zmniejszeniu. – Podatek od działalności w formie świadczeń medycznych wyniesie 4,61 zł za m kw., a od pozostałej działalności gospodarczej 18 zł za m kw. – powiedział burmistrz uzasadniając tym samym, dlaczego względem pomieszczeń na rzecz działalności medycznej stosowana jest w mieście najwyższa stawka. W pozostałych przypadkach magistrat nie stosuje jednak maksymalnych stawek. – To umniejsza nasze dochody o ponad 1,6 mln zł rocznie – powiedział burmistrz. – Nie chcemy jednak stosować maksymalnych stawek, by umacniać podmioty gospodarcze na naszym terenie.

Radni przyjęli ten projekt, podobnie jak ten kierowany do właścicieli środków transportowych. W tym ostatnim przypadku o 20 zł zmniejszą się podatki dla właścicieli najpopularniejszych pojazdów. Na ubiegłorocznym poziomie została również utrzymana opłata targowa dla osób prowadzących handel, która wynosi 2,40 zł dziennie za m kw. zajmowanej powierzchni.