Niepodległościowy piknik historyczny

Sporą rzeszę mieszkańców przyciągnęły atrakcje na Rynku w Kościanie. Można było zobaczyć wiele ciekawostek, a główną była inscenizacja historyczna.

Na Rynku stanął sprzęt wojskowy będący w posiadaniu 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”. Złożyły się na niego pojazdy bojowe oraz sprzęt. Sporą rzeszę najmłodszych przykuła strzelnica ASG.

Mnóstwo niespodzianek przygotowało Stowarzyszenie im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej. Były to dioramy historyczne z lat 1918-1920, obozowisko wraz ze sprzętem i replikami broni. Pojawiły się również sanitariuszki oraz damy odziane w długie suknie z początku ubiegłego wieku, które częstowały przybyłych preclami przygotowanymi wg dziewiętnastowiecznej receptury. Dodajmy, że za precle trzeba było ofiarować datek, a zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie Macieja Zielonki, przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana. Dostępna była również grochówka,  po którą ustawiła się długa kolejka chętnych.

Wiele emocji wzbudziła inscenizacja przygotowana przez członków Stowarzyszenia KRS przedstawiająca potyczki wojsk powstańczych z wycofującymi się wojskami pruskimi. Podczas widowiska padło wiele głośnych wystrzałów, a walki zakończyły się poddaniem żołnierzy najeźdźcy.