Nieco więcej narodzin niż zgonów w gminie Kościan

Liczba mieszkańców całej Gminy Kościan na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 16 205. Przyrost naturalny w minionym roku był dodatni, ale liczba narodzin tylko nieznacznie przewyższyła liczbę zgonów.

Nieco więcej narodzin niż zgonów w gminie Kościan
Miejscowościami i zarazem sołectwami z największą liczbą mieszkańców są: Kiełczewo (1557), Stare Oborzyska (1375) i Racot (1309).

Dane statystyczne gminy Kościan prezentowane były co roku w styczniu na uroczystym Spotkaniu Noworocznym z udziałem zaproszonych gości. W tym roku z powodu epidemii spotkania niestety nie będzie, ale gmina opublikowała dane w internecie.

Co ciekawe, ogólna liczba mieszkańców gminy nie uległa zmianie względem 2019 r. Łącznie na pobyt stały lub czasowy zameldowanych jest 16 205 osób. W 2019 r. przybyło 185 nowo narodzonych mieszkańców, w tym 75 dziewczynek i 110 chłopców. Zmarło z kolei 177 osób, a prawie połowa zgonów miała miejsce w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku. Zmarło więcej mężczyzn (96) niż kobiet (81). W minionym roku zatem przyrost naturalny wyniósł jedynie +8, podczas gdy w 2019 r. było to +74. Urodziło się bowiem wówczas więcej dzieci, a zmarło z kolei mniej mieszkańców.

Miejscowościami i zarazem sołectwami z największą liczbą mieszkańców są: Kiełczewo (1557), Stare Oborzyska (1375), Racot (1309). Z kolei najmniej osób zamieszkuje sołectwa Krzan (85) i Witkówki (118). Ponadto są miejscowości, w których zameldowane są jedynie pojedyncze osoby, a nawet nie ma ich wcale (Tamborowo).

Szczegółowe dane liczbowe przedstawiają poszczególne tabele (kliknij aby powiększyć).