Czego nie należy wrzucać do kanalizacji?

Śmieci, które trafiają do kanalizacji to prawdziwe utrapienie przedsiębiorstw wodociągowych. Z problemem tym zmagają się także Wodociągi Kościańskie.

oczyszczalnia_sciekow_w_koscianie
Oczyszczalnia ścieków w Kościanie.

W gospodarstwach domowych czasami zdarza nam się wrzucić „niewygodne” odpady do zlewu bądź do toalety. Takim zachowaniem szkodzimy jednak sami sobie w pośredni i bezpośredni sposób. Przede wszystkim poprzez wrzucanie bądź wlewanie leków i środków farmaceutycznych, a także farb, rozpuszczalników do kanalizacji szkodzimy środowisku.

Ścieki oczyszczone przez oczyszczalnię trafiają do środowiska, a co za tym idzie dotrą kiedyś do wód głębionych, z których wodociągi korzystają w przypadku dostawy wody dla mieszkańców. Taka zanieczyszczona woda wraca więc do odbiorcytłumaczy Dawid Borkowski, prezes zarządu Wodociągów Kościańskich.

Tego typu środki powinniśmy oddawać w przeznaczonych do tego miejscach – zużyte leki do aptek, a farby, rozpuszczalniki i inne chemikalia do punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK-ów) lub innych punktów prowadzących tego rodzaju zbiórki.

W kanalizacji lądują także często środki higieniczne jak nawilżane chusteczki, nawilżany papier toaletowy, a nawet chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, szmaty, bandaże, plastry, opatrunki, podpaski, tampony, pieluchy, pałeczki do uszu. Takie środki zapychają kanalizację. Nawet nawilżany papier toaletowy jest niebezpieczny, mimo iż producenci czasem informują na opakowaniu, że można go wrzucać do toalety. – Trafiają do mnie bezpośrednio wszystkie zgłoszenia o awariach na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. Najbardziej przerażają mnie te, gdy otrzymuję wiadomość o zapchaniu kanalizacji z opisem zgłaszającego, że piwnica pływa w fekaliach. Niestety większość takich zgłoszeń to nasza wina jako użytkowników kanalizacjipodkreśla Dawid Borkowski.

Problematyczne są także resztki jedzenia w kanalizacji, które przyczyniają się do rozwoju populacji szczurów. Wszystkie te elementy trzeba fizycznie usunąć, zutylizować, co powoduje wzrost kosztów utrzymania spółki.

Jak informuje prezes Borkowski, zdarza się nawet, że do kanalizy trafiają elementy garderoby, plastikowe butelki, piasek. Oczywiście wszystkie one zapychają sieć, przyłącza i pompy i trzeba je usuwać.